วันที่ 1 เช้าวันแรกของการเปิดเทอม...(16 พฤษภาคม 2559)

วันที่ 1 เช้าวันแรกของการเปิดเทอม...(16 พฤษภาคม 2559)

สวัสดีเช้าแรกของการเปิดเทอม วันนี้มาโรงเรียนตั้งแต่เช้า 7.15 น. ตอนมาถึงโรงเรียนนักเรียนมาโรงเรียนกันเยอะมาก แสดงว่านักเรียนมาโรงเรียนเช้ามาก ทำความสะอาดห้องเรียน ของแต่ละห้อง และเขตบริการของแต่ละห้อง(สี) ครูเดินตรวจความสะอาด จากนั้นเข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ และการแนะนำของครูเวรประจำวันที่พูดหน้าเสาธง

การเข้าแถวหน้าเสาธงและการแนะนำของครูเวรประจำวัน

ช่วงเช้า คาบแรกและคาบสองคุมชั้นเรียนประถมศึกษาปีที่ 1 โดยครูฝากไว้ให้สอนคัดลายมือ คือคัดเลข 1 และ ก – ฮ จึงได้เสริมทักษะเข้าไปนิดหน่อยคือเวลามาส่งงาน ให้นักเรียนท่อง ก – ฮ ด้วย เด็กบางคนก็เขียนกลัวหัวบ้าง ลืมบางตัวอักษร ตัวหนังสือสวยบ้างไม่สวยบ้าง แต่เขียนได้เกือบทุกคน และท่องได้เกือบทุกคน ส่วนมากเด็กท่องได้แต่ไม่ค่อยมั่นใจ ท่องเสียงเบา จึงเสริมแรงโดยการบอกนักเรียนว่าเก่งมากเลยค่ะ ท่องถูกแล้วแต่เสียงเบาไปนิดหน่อยคราวหน้าท่องเสียงดังกว่านี้จะดีมากเลยนะคะ พอครบทั้งสองคาบครูประจำชั้นได้มอบหน้าที่ให้คือ นัก Copy ผู้พิทักษ์ นั้นคือการถ่ายเอกสารนั้นเอง จะต้องถ่ายเอกสาร แบบฝึกหัด 70 ชุด ชุดละ 11 หน้า แบบทดสอบ 500 ชุด ชุดละ 1 แผ่น 2 หน้า เส้นคัดลายมือ 500 ชุด ชุดละ 1 หน้า เป็นการถ่ายเอกสารครั้งแรกที่ใช้เครื่องถ่ายเอกสาร ปกติถ่ายจากเครื่องปริ้นท์แค่ไม่กี่แผ่น ครั้งนี้ถ่ายจากเครื่องถ่ายเอกสารเป็นครั้งแรกและทั้งหมด 1,770 แผ่น

การคุมชั้นป.1/1 วันแรกของการเข้าห้องเรียน

เครื่องถ่ายเอกสารเครื่องแรกที่ได้มีโอกาสเพิ่มประสบการณ์

ช่วงกลางวัน อาหารกลางวันเป็น กับของหวานคือแตงไทย หลังจากทานข้าวเสร็จภารกิจต่อไปคือ ครูปฐมวัย เป็นครั้งแรกอีกเหมือนกันเพราะจากที่ได้ไปสังเกตการณ์สอนตอนปี 3 และทดลองสอนตอนปี 4 ไม่ได้มีโอกาสในการดูแลเด็กในชั้นอนุบาล แต่วันนี้ถือเป็นโอกาสดี เข้าห้องมาเด็กอาบน้ำเตรียมตัวนอน หน้าที่ครูฝึกให้นักเรียนอาบน้ำเอง เช็ดตัว และเปลี่ยนชุดให้ เด็กนอนหลับพักผ่อน

หนูนอนแล้วนะคะคุณครู

เหมือนครูจะสบายไม่ใช่นะคะ เพราะว่ายังมีเด็กเข้าใหม่อยู่ 3 คน ซึ่งมาจากต่างประเทศ(นักเรียนบอก) จึงต้องปรับพื้นฐานเพื่อให้ทันเข้า ป. 1


หนูกับเพื่อนมาใหม่ค่ะ

เมื่อเด็กอนุบาลตื่นต้องให้เด็กนักเรียนล้างหน้า แปรงฟัน ป้อนขนมและพานักเรียนไปเล่นสนาม ครูต้องเฝ้าตลอดเวลาเพราะกลัวเด็กเล่นของเล่นแล้วอันตราย ช่วงก่อนเลิกเรียนของทุกวันจะมีการเข้าแถว ซึ่งจะเข้าแถวบริเวณอาคารของตนเองละมีการแนะนำของครูแต่ละช่วงชั้นก่อนจะปล่อยนักเรียนกลับบ้าน นี้ถือเป็นประสบการณ์ในวันแรกที่มาฝึกสอนที่คุ้มค่า ได้มีโอกาสดีๆ หลายอย่างในการทำสิ่งที่ไม่เคยทำ*หมายเหตุ อาจจะไม่ได้บันทึกลง Gotoknow ตรงกับวันที่บันทึกประสบการณ์จริง แต่ทุกวันจะบันทึกลงในสมุดบันทึกเป็นประจำทุกวันบันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนางสาวธัญญาศิริ หอมนาน...(ปีการศึกษาที่1/2559)ความเห็น (0)