เครฟิชจากผู้รู้ 2

นาย สิทธิชัย เถาว์เพ็ง

ความรู้ที่ฝังอยู่ในตัวคน (Tacit Knowledge)


ถาม : การเลี้ยงกุ้งเครฟิชต้องมีปัจจัยอะไรบ้าง?

ตอบ : หลักๆคือสถานที่ต้องมีพื้นที่มากพอสำหรับการเลี้ยงกุ้งและจะต้องมีระบบหมุนวียนน้ำเพื่อให้นhสะอาดตลอดเวลา

ถาม : กุ้งที่เราเสามารถเลี้ยงได้ง่ายและมีความต้องการในตลาดมีสายพันธ์อะไรบ้างครับ?

ตอบ : สาย p หรือ Procambarus clarkii ghost

ถาม: อาหารที่ใช้เลี้ยงมีอะไรบ้าง?

ตอบ : กุ้งฝอยต้ม อาหารสำหรับกุ้งเครฟิช


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน กุ้งเครฟิชความเห็น (0)