เครฟิชจากผู้รู้

นาย สถาพร เถาว์เพ็ง

ความรู้ที่ฝังอยู่ในตัวคน (Tacit Knowledge)

ถาม : การเลี้ยงกุ้งเครฟิชต้องมีปัจจัยอะไรบ้าง?

ตอบ : ต้องมีปัจจัยหลายๆด้านทั้งสถานที่จัดเลี้ยง การดูแลเอาใจใส่ และอุปกรณ์ต่างๆ

ถาม : กุ้งที่เราเสามารถเลี้ยงได้ง่ายและมีความต้องการในตลาดมีสายพันธ์อะไรบ้างครับ?

ตอบ : สายp หรือ Procambarus สามารถเลี้ยงได้ง่ายและมีความต้องการในตลาดสูง เช่นไบร์ทออเร้น(Bright orange) , สโนว์ไวท์(snow white) , อัลเลนี่(alleni) , เรดเจแปน(Red Japan) ทั้งหมดจะราคาถูก ยกเว้น Ghost(3สีในตัว) , Ghost Mix , Clear(แก้มขาว)

ถาม: อาหารที่ใช้เลี้ยงมีอะไรบ้าง?

ตอบ : ใบหูกวางต้มสุก สาหร่ายหางกระรอก


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน กุ้งเครฟิชความเห็น (0)