รู้จักกับเห็ดฟาง

เห็ดฟาง (Straw mushroom) จัดเป็นเห็ดที่นิยมรับประทานมากเป็นอันดับต้นๆ ของเห็ดทุกชนิด นิยมรับประทานทั้งชาวไทย และต่างประเทศ ในรูปของเห็ดสด เห็ดแห้ง และเห็ดแปรรูป เช่น น้ำพริกเห็ด กะปิเห็ด เป็นต้น เนื่องจากเป็นเห็ดที่มีรสนุ่ม กลิ่นหอม (ย่างไฟ) ราคาถูก สามารถปลูก และหาซื้อได้ง่ายตามท้องตลาด

อนุกรมวิธาน
Kindom : Fungi
Phylum : Eumycota
Class : Basidiomycetes
Subclass : Homobasidiomycetes
Order : Agaricales
Family : Amanitaceae
Genus : Volvariella
Species : Volvacea

ชาวจีนเรียกเห็ดฟางว่า มีชื่อเรียกว่า CHO KU (เชาคู) ญี่ปุ่น เรียก FUKUROTAKE (ฟูกูโรตาเกะ) ฟิลิปปินส์ เรียก KABUTI (คาบูติ)

hedphang

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การเพาะเห็ดฟางความเห็น (0)