Google Apps for Education : กรณี สพม.39

ด้วยเหตุที่อาจจะต้องทำระบบรายงานบางเรื่องผ่านช่องทางอินเทอร์เน็ต ทำให้ผมต้องประสานปรึกษารายละเอียดการดำเนินงานเรื่องนี้กับ นายกาญจนมาโนชญ์ ขุนกอง ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพม.39 เมื่อช่วงเช้าวันที่ 16 พฤษภาคม 2559 ทำให้ทราบว่า บุคลากรที่ปฏิบัติงานใน สพม.39 ได้รับบริการจาก Google ฟรีให้ใช้พื้นที่คนละ 15 GB โดยฝ่าย ICT ได้กำหนดชื่อ mail ของแต่ละบุคคล เช่น [email protected] เพื่อแสดงสถานะของ สพม.39 เป็นหน่วยงาน ( secondary39.go.th )

ช่องทางที่ Google อำนวยความสะดวกให้บุคลากรทางการศึกษาเช่นนี้ ผมได้รับทราบข้อมูลเพิ่มเติมว่า เป็นนโยบายของ สพฐ. ที่ให้บุคลากรในสังกัดใช้ประโยชน์เพื่อรองรับโครงการห้องเรียน DLIT ( Distance Learning Information Technology ) ซึ่งมีเครื่องมือต่าง ๆ หลากหลายที่ Google ให้บริการทำให้ทุกๆ คน สามารถใช้งานจากพื้นที่เก็บข้อมูลส่วนบุคคล ได้จากทุก ๆ สถานที่ เพียงแต่ต้องมีอุปกรณ์เชื่อมต่อระบบอินเทอร์เน็ตเท่านั้น
จากข้อมูลที่ฝ่าย ICT ของ สพม.๓๙ กำหนด เมื่อใช้ login เข้าระบบแล้ว จะมีหน้าต่างที่ให้เราดำเนินการ ซึ่งจำเป็นต้องเลือกเงื่อนไขซ้ายมือ (ฉันยอมรับ ไปที่บัญชีของฉันต่อ)

รอสักครู่หนึ่ง จะเกิดหน้าต่างการเปลี่ยนรหัสผ่านใหม่ (เพื่อความปลอดภัยส่วนตัวของแต่ละบุคคล)

หลังจากที่สร้างรหัสผ่าน และยืนยันรหัสผ่านใหม่เรียบร้อยแล้ว ให้คลิกปุ่ม “เปลี่ยนรหัสผ่าน” ให้ดำเนินการจนกระทั่งสามารถเข้าระบบได้

กรณีตัวอย่าง ผมใช้เครื่องมือสร้างแบบรายงาน เมื่อตกแต่ง จัดการสิ่งต่าง ๆ ได้เรียบร้อยแล้ว เราสามารถที่จะแชร์ไฟล์ดังกล่าวให้บุคคลที่ต้องการได้ โดยระบุชื่อหรือที่อยู่ email ของบุคคลนั้น และกำหนดเงื่อนไขบางประการ ตรงเงื่อนไขด้านขวามือ หากดำเนินการได้ครบถ้วน สมบูรณ์แล้ว ให้คลิกปุ่ม “เสร็จสิ้น”


ไฟล์ที่เราจัดทำ จะถูกส่งไปให้บุคคลนั้น รอสักครู่หนึ่งจะเกิดหน้าต่างสถานการณ์แชร์ ที่สามารถบันทึกข้อมูลเบื้องต้นให้บุคคลเป้าหมายทราบ หลังจากนั้นจึงคลิกปุ่ม “ส่ง” แค่นี้ถือว่าจบกระบวนการเบื้องต้นนี้แล้ว

มีข้อมูลอื่น ๆ ที่น่าสนใจ เพื่อให้ติดตาม ดัง link ต่อไปนี้ ครับ
1. Google Apps For Education เครื่องมือใหม่ในการศีกษาไทย
2. คู่มือการใช้งาน Google Apps for Education เบื้องต้น


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน คนทำงานความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

น่าสนใจมาก

แนะนำ www.classstart.org

ด้วยครับพื้นที่ไม่จำกัด