ทำงานวิชาการเชิงประยุกต์ไปพร้อมๆ กันกับทำงานวิชาการเชิงทฤษฎี


นั่นคือการทำงานของ HITAP ภายใต้การนำของ นพ. ยศ ตีระวัฒนานนท์ เมธีวิจัยอาวุโส สกว. ดูหลักฐานได้ที่ และวิจารณ์ พานิช

๑๑ เมษายน ๒๕๕๙

ห้อง ๓๐๖ โรงแรม Mercure, นคร Riga, Latvia


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สภามหาวิทยาลัยความเห็น (0)