ความรู้ในตัวคน (Tacit knowledge)

ผู้ให้สัมภาษณ์

นายดำรง ชูขันธ์ อาชีพ พนักงานบริษัท

ถาม : ใช้เครื่องมืออะไรในการตัดแต่งต้นไม้ ?

ตอบ : เลือกให้เหมาะกับงานของเรา ที่บ้านกิ่งไม้เล็ก ใช้กรรไกรตัดแต่ง

ถาม : การตัดแต่งต้นไม้จะตัดตอนเวลาไหน ?

ตอบ : ช่วงเวลาเช้า

ถาม : ทำไมถึงต้องตัดเวลาเช้า ?

ตอบ : เพราะตอนเช้าอากาศไม่ร้อน และเป็นช่วงที่ต้นไม้พักตัว กระทบกับต้นไม้น้อยที่สุด

ถาม : มีวิธีตัดอย่างไรให้ไม้เป็นพุ่ม ?

ตอบ : ต้องตัดจากยอด เพื่อให้ไม้พุ่มแตกออกไปด้านข้าง


ผู้ให้สัมภาษณ์

นายพิเชษฐ สิขิวัฒน์ อาชีพ ชาวสวน

ถาม : ใช้เครื่องมืออะไรในการตัดแต่งต้นไม้ ?

ตอบ : ใช้เลื่อย เพราะ บางต้นเป็นไม้ขนาดใหญ่ มันเหมาะกับต้นไม้ที่มี

ถาม : การตัดแต่งต้นไม้จะตัดตอนเวลาไหน ?

ตอบ : ช่วงเวลาเย็น

ถาม : ทำไมถึงต้องตัดเวลาเช้า ?

ตอบ : เพราะตอนเย็นเป็นช่วงที่ต้นไม้ได้รับการกระทบกระเทือนน้อยที่สุด

ถาม : มีวิธีตัดอย่างไรให้ไม้เป็นพุ่ม ?

ตอบ : เริ่มตัดจากยอด และส่วนที่ยาวออกก่อน แล้วปล่อยให้ต้นไม้งอกออกด้านข้าง

ผู้ให้สัมภาษณ์

นายคล้อย เซ่งแก้ว อาชีพ เกษตรกร

ถาม : ใช้เครื่องมืออะไรในการตัดแต่งต้นไม้ ?

ตอบ : ใช้เครื่องตัดแต่งกิ่ง เพราะเหมาะกับสภาพต้นไม้ที่เราต้องตัด

ถาม : การตัดแต่งต้นไม้จะตัดตอนเวลาไหน ?

ตอบ : ช่วงเวลาเช้า

ถาม : ทำไมถึงต้องตัดเวลาเช้า ?

ตอบ : เพราะตอนเช้าอากาศไม่ร้อน และเป็นช่วงที่ต้นไม้พักตัว

ถาม : มีวิธีตัดอย่างไรให้ไม้เป็นพุ่ม ?

ตอบ : ต้องตัดจากยอด เพื่อให้ไม้พุ่มแตกออกไปด้านข้าง เพื่อเป็นการลดความสูง แล้วก็ตามด้วยตัดแต่งกิ่ง

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ตัดแต่งต้นไม้ความเห็น (0)