ผักกาดขาว Chinese Cabbage

ความรู้ที่ฝังอยู่ในสมองคน (Tacit Knowledge)

บุคคลที่ 2 : นางสาวธิดารัตน์ พรหมแก้ว

วัสดุ : ดิน น้ำ ปุ๋ย

อุปกรณ์ : จอบ กระบวย

วิธีการปลูกผักกาด

1. กำจัดหญ้าที่รกออกให้เรียบร้อย

2. ขุดดิน พรวนดินและรดน้ำ

3. จากนั้นนำดินกับมูลสัตว์มาคลุกเคล้าให้เข้ากันแล้วนำมาใส่ในกระบะ

4. นำเมล็ดผักกาดที่เตรียมมาหว่านในกระยะที่เตรียมไว้ แล้วรดน้ำทุกๆวัน

5. ขุดร่องเตรียมนำต้นผักกาดที่พอเริ่มงอกมาปลูก

6. พอใบเริ่มแตกประมาณ 3-4 ใบ แยกต้นนำมาปลูก

7. รดน้ำช่วงเช้า - ช่วงเย็น ประมาณ 1 อาทิตย์ให้มูลสัตว์

8. ประมาณ 1 เดือนสามารถเก็บได้

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน พืชผัก สวนครัวความเห็น (0)