ผักกาดขาว Chinese Cabbage

ความรู้ที่ฝังอยู่ในสมองคน (Tacit Knowledge)

บุคคลที่ 1 : นางวาสนา ขนาบแก้ว

วัสดุ : ดิน น้ำ ปุ๋ย ไม้กระดาน ทางมะพร้าว

อุปกรณ์ : จอบ กระบวย ตะปู ค้อน

วิธีการปลูกผักกาด

1. นำเมล็ดมาห่อผ้าแล้วแล้วพรมน้ำให้ฉ่ำ ทิ้งไว้ 1 คืน

2. ทำกระบะเพาะเมล็ดผักกาด ประกอบให้เป็นสี่เหลี่ยม แล้วนำไม้กับทางมะพร้าวมากั้นให้เป็นหลังคา

3. จากนั้นนำดินกับมูลสัตว์มาคลุกเคล้าให้เข้ากันแล้วนำมาใส่ในกระบะ

4. นำเมล็ดผักกาดที่เตรียมมาหว่านในกระยะที่เตรียมไว้ แล้วรดน้ำทุกๆวัน

5. ขุดร่องเตรียมนำต้นผักกาดที่พอเริ่มงอกมาปลูก

6. พอใบเริ่มแตกประมาณ 3-4 ใบ แยกต้นนำมาปลูก

7. รดน้ำช่วงเช้า - ช่วงเย็น ประมาณ 1 อาทิตย์ให้มูลสัตว์

8. ประมาณ 1 เดือนสามารถเก็บได้

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน พืชผัก สวนครัวความเห็น (2)

เขียนเมื่อ 

I think the picture shows 'kettuces' (ผักกาดหอม) not Chinese cabbage or (more common Cantonese and supermarket name - Wom Bok).

เขียนเมื่อ 

Oops I typed 'kettuces'. That is wrong ' Lettuces' is what I should have typed.