หลักสูตรพัฒนาทักษะการบริหาร สำหรับผู้นำรุ่นใหม่ (รุ่นที่ 2)

ผมได้รับเชิญไปบรรยาย หัวข้อธรรมาภิบาลภาคเอกชน ให้กับหลักสูตรพัฒนาทักษะการบริหาร สำหรับผู้นำรุ่นใหม่ (รุ่นที่ 2) ของมูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจและการคลัง

ได้นำหลักธรรมาภิบาล มาเล่าให้ฟัง พร้อมกับ การนำเรื่อง การกำกับดูแลกิจการที่ดี พร้อมตัวอย่าง ทั้งในประเทศและต่างประเทศ กรณีของไทยเช่น CP All ซื้อ แมคโคร ผู้บริหารทำอินไซด์เดอร์ กลต.ลงโทษ ผู้บริหาร แต่คณะกรรมการบริษัทไม่ได้มีมติอะไร กับกรณี SCG เข้าซื้อหุ้น Global House โดยผู้บริหาร Global House ทำอินไซด์เดอรฺ์ กลต. ตัดสินลงโทษ ประธานบริษัทและผู้เกี่ยวข้องลาออก กรณีนี้ น่าชื่นชม

หลังจากนั้นให้ทำกรณีศึกษา เรื่องธรรมาภิบาลภาคเอกชน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Business & HR -KMความเห็น (0)