JJ16V5_3 การจัดการความรู้ ให้ทีมคุณอำนวย ครูเพื่อแผ่นดิน แห่ง มรภ สวนสุนันทา รอบแรก

JJ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

การจัดการความรู้

แวะไปช่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ซึ่งครอง อันดับ ๑ ในกลุ่ม มหาวิทยาลัยราชภัฏ ถึง ๔ ปีซ้อน

รศ.ธีระดา ภิญโญ รองอธิการบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ เป็นเจ้าภาพ เชิญทีม คุณอำนวย มา เสริมเติมประสบการณ์ กับ JJ

ทีมงานส่วนใหญ่ เป็น รองคณบดี หรือ ทีมงาน คุณอำนวย ที่รับผิดชอบ มาตรฐานที่สาม หรือ การใช้ KM มาสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้

บรรยากาศ ทางเดิน ในมหาวิทยาลัย

กิจกรรมเริ่มด้วย การสอบทานองค์ความรู้เดิม และ เติมเต็ม ด้วยกรณี ศึกษา

วงจรชีวิต ที่แสนสั้น ทำอย่างไร จะสร้าง ฅ ฅน รุ่นใหม่ ขึ้นมาเสริมพลัง ฅ ฅน รุ่นอาวุโส

การศึกษา คือ กระบวนการเรียนรู้ ทำอย่างไร ครู จะสร้าง แรงบันดาลใจ ให้คน รุ่นใหม่ เรียนรู้ได้ต่อเนื่อง อย่างตลอดชีวิต

การวางระบบ จาก สถาบัน จะเป็นแนวทางที่ สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ได้อย่างดี

กรณี ศึกษา จาก Action Plan ของ คณะแพทยศาสตร์ มอดินแดง สมัย JJ ยังรับราชการ

ไม่แน่ใจว่า เดี๋ยวนี้ เรายังยึด หรือไม่ เพราะ เรื่องราว ที่เกิดปัจจุบัน น่ากังวลครับ

JJ ๕๙ เรื่องเล่าชวนรู้ ( 120516 )

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน จากใจของJJ ฮาเฮ ร่วมสร้างสรรค์ความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

ตามมาเรียนรู้

ได้เรียนรู้เพิ่มขึ้นมากเลยครับ

ทำได้หลายประเด็นเลยครับ