นายพีรพงษ์ ราชคม 58-21142-356

งานมอบหมาย

รายวิชา BC201 ชื่อวิชา Computer System

ชื่อ นายพีรพงษ์ ราชคม รหัสนักศึกษา 58-21142-356

คณะบริหารธุรกิจ สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

1. พื้นที่ออกให้บริการ

 วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจอุดรธานี

2. งานที่ได้รับมอบหมาย

 เช็คสายไฟ และสายสัญญาณต่าง ๆ ภายในตัวเครื่อง เช่นขั้วต่อ แหล่งจ่ายไฟ สายแพ หรือสายสัญญาณ

 เชื่อมต่ออุปกรณ์ภายนอกเข้ากับพอร์ตหรือช่องต่อต่าง ๆ เช่น จอภาพ คีย์บอร์ด เมาส์

3. ประเด็นปัญหาที่พบ

 ขั้วต่อสายไฟของเพาเวอร์ซัพพลายกับเมนบอร์ดหลุดหลวม และสายแพที่เชื่อมต่อกับขั้วต่อ IDE ของฮาร์ดดิสก์ , ฟล็อบปี้ดิสก์ หลวม ทำให้ไฟที่หน้าเคสและไฟฟล็อบปี้ไดรฟ์สว่างแต่จอมืดและทุกอย่างเงียบสนิท

 การเชื่อมต่ออุปกรณ์ภายนอกเข้ากับพอร์ตหรือช่องต่อต่าง ๆ หลุดหลวม

4. แนวทางการแก้ไขและข้อเสนอแนะ

 เช็คและตรวจสอบขั้วต่อสายไฟของเพาเวอร์ซัพพลายกับเมนบอร์ดว่ามีส่วนไหนที่หลุดหรือหลวม ทำการเสียบให้แน่นหรือถอดออกมาทำความสะอาดแล้วเสียบใหม่ เวลาเสียบต้องดูขั้วต่อขั้วบวกขั้วลบให้ถูกต้องหรืออ่านจากตัวอักษรย่อที่กำกับไว้ข้าง ๆ ขั้วต่อก็ได้ แต่ถึงยังไงก็แนะนำว่าควรเปิดดูรายละเอียดของสีและตัวอักษรต่าง ๆ เหล่า นี้จากคู่มือเมนบอร์ดได้เพื่อป้องกันความผิดพลาดในการเชื่อมต่อสัญญาณ

 ตรวจสอบว่าสายอุปกรณ์ตัวไหนที่หลวมทำการถอดแล้วเสียบใหม่ให้แน่น หลังตรวจดูแน่ใจแล้วว่าอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่กล่าวมา ได้ถูกติดตั้งและเชื่อมต่อสายไฟกับสัญญาณเรียบร้อยแล้ว ก็ให้ใช้เข็มขัดรัดสายรวบสายต่าง ๆ ไว้ให้เป็นระเบียบ ตรวจสอบดูปลั๊กไฟต่าง ๆ ของอุปกรณ์ เช่น จอตัวเครื่อง, พริ้นเตอร์, ลำโพง และอื่น ๆ ว่าเสียบเข้ากับไฟบ้านหรืออุปกรณ์สำรองไฟ

5. ความรู้และความประทับใจที่ได้รับ

 ได้รับความรู้จากการต่อสายไฟและสายสัญญาณต่าง ได้ความรู้ในการจัดระเบียบสายไฟสายอุปกรณ์ต่าง ๆ

 ได้รับความรู้ใหม่อีกจากเพื่อนในกลุ่ม จากอาจารย์ที่วิทยาลัยบริหารธุรกิจอุดรธานีในเรื่องการวางเครือข่าย การถอดประกอบคอมพิวเตอร์ การทำความสะอาดเครื่องคอมพิวเตอร์

 ประทับใจอาจารย์ การต้อนรับจากอาจารย์ความรู้สึกดีที่ได้รับจากเพื่อนในกลุ่ม

ภาพในการทำกิจกรรม

เช็คและตรวจสอบขั้วต่อสายไฟ

เช็คข้อต่อสายไฟของเพาเวอร์ซัพพลายกับเมนบอร์ด

ภาพการทำกิจกรรมแห่งความประทับใจ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน นายพีรพงษ์ ราชคม 5821142356ความเห็น (0)