เชิญชมรายการ เปลี่ยน เป็น เปลี่ยน วันพุธที่ 11 พฤษภาคม 2559

ขอเชิญชมรายการ เปลี่ยน เป็น เปลี่ยน รายการสดออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ โลกพระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติฯ WBTV ทุกวันพุธ เวลา 20.00 -21.00 น (ยกเว้นวันพระ)

รายการ เปลี่ยน เป็น เปลี่ยน เป็นรายการพูดคุย ให้ความรู้ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น จากประสบการณ์ของผู้ร่วมรายการ ทำให้เกิดการยอมรับ ปรับตน ก้าวสู่การเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นของแต่ละท่าน

สำหรับรายการคืนวันพุธที่ 11 พฤษภาคม 2559 แบ่งออกเป็น 3 ช่วง ช่วงแรก “เปลี่ยน เป็น มีสุข” ดำเนินรายการโดย ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท และ คุณพุฒิเชษฐ์ ภูริพงษ์ธนเจริญ “พระพุทธเจ้าต้นแบบของ INNOVATOR”

ช่วงที่สอง “อยู่ เป็น มีสุข” ดำเนินรายการ โดย สองสาวพี่น้อง ภญ.เปรมฤดี และคุณหทัยวรรณ ตั้งมั่นคง แขกรับเชิญ พันเอก ดร.สถาพร สุขสมบูรณ์ จะมาเล่าให้ฟังเรื่องการออกกำลังกาย

ช่วงที่สาม “เที่ยว เป็น มีสุข” ดำเนินรายการโดย ดร.โสทรินทร์ โชคคติวัฒน์ แขกรับเชิญ คุณชุติมา นันทะวงษ์ จะมาเล่าให้ฟังเรื่อง “เที่ยวไปในธรรม”

โปรดติดตามชมให้ได้ครับ พุธที่ 11 พฤษภาคม 2559 เวลา 20.00 -21.00 น รับชมทาง Internet ได้ทั่วโลก www.wbtvonline.com หรือ

รับชมทางมือถือ www.stationg.com/wbtv

สำหรับท่านที่รับชมทาง ทีวี ผ่านจานดาวเทียม สามารถรับชมได้ตามช่องต่างๆดังนี้

กล่องดาวเทียมค่าย GMM ช่อง 175

กล่องดาวเทียมค่าย PSI ช่อง 239

กล่องดาวเทียวค่าย CTH ช่อง 870

กล่องดาวเทียวค่าย Infosat ;Thaisat; Indeasat ; Leotech ช่อง 189

สำหรับท่านที่ติดธุระหรือพลาดชมรายการสด สามารถติดตามชมรายการย้อนหลังได้ทาง YouTube พิมพ์ “รายการ เปลี่ยน เป็น เปลี่ยน

ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท

10 พฤษภาคม 2559

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ศูนย์บูรณาการพัฒนามนุษย์ความเห็น (0)