คืบหน้าอาคารเรียน

อาคารใหม่ อีกไม่นานเกินรอ ก็ได้เรียน

ความคืบหน้าการก่อสร้างอาดารเรียนโรงเรียนบ้านประชาอารี เมษายน - พฤษภาคม 2559

ไตรมาส 3

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน อาคารเรียนใหม่ 2 ชั้นความเห็น (0)