เปฺิดโลกศรัทธาสู่หน้าทัพใต้...บาลายกุโบร์

จัดงานแบบผู้ศรัทธา..ก็สนุกได้ ... เที่ยวงานแบบผู้ศรัทธา...ก็สนุกได้

เปฺิดโลกศรัทธาสู่หน้าทัพใต้...บาลายกุโบร์(มัสยิดอัซฮารุลยันนะฮ์)

หมู่่ที่ 14 ตำบลท่าศาลา อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

จัดงานแบบผู้ศรัทธา..ก็สนุกได้

เที่ยวงานแบบผู้ศรัทธา...ก็สนุกได้

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน churapornความเห็น (0)