ความรู้ ทักษะ ความชำนาญแต่ละเรื่องย่อมไม่เหมือนกัน และจัดการไม่เหมือนกัน

Thawat
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ


ความเห็น (0)