Contact

ลอย....ลอย...กระทง

  ลอยกระทงโฉมใหม่ไฉไลกว่ากว่า  
วันเพ็ญเดือนสิบสอง น้ำก็นองเต็มตลิ่ง เราทั้งหลาย...สนุกกันจริงวันลอยกระทง ทุกปีที่ผ่านมาสมาชิกตึกเราไม่ว่าจะเป็นผู้ป่วยหรือเจ้าหน้าที่ที่ดูแลผู้ป่วยจะสืบสานประเพณีลอยกระทงกันภายในตึกของเราเท่านั้น แต่ในปีนี้ต้องขอขอบพระคุณผู้บริหารมา ณ.ที่นี้ ที่ทำให้งานมีสีสัน สนุกสนาน มากขึ้น โดยให้ตึกฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยเสพติดหญิงทั้ง 4 ตึกมาร่วมกันจัดงาน จากการซักถามพูดคุยกับสมาชิกหญิง บอกว่าได้รับความสนุกสนานมาก ได้ประกวด กระทง และนางนพมาศที่คัดเลือกส่งมาจากหลายๆตึก มีการแสดงต่างๆ และยังได้รับประทานอาหารอร่อยๆที่มาออกร้าน ได้ของรางวัลมากมาย อีกทั้งยังเป็นการสืบสานวัฒนธรรมและประเพณีไทยต่อไปอีกด้วย

Posted in Gotoknow GotoKnow By 

Post ID: 60607, Created: , Updated, , License: All Rights Reserved, Read: Click

Tags #ลอย....ลอย...กระทง

Recent Posts 

Comments (0)