วันนี้ผมมีภาพของพืชชนิดหนึ่งมาฝากครับ  เพื่อผ่อนคลายและพักสายตา  ถ่ายเมื่อวานนี้เอง  (วันที่ 16 พ.ย. 2549)ที่ศูนย์การเรียนรู้บ้านนา ป่าแดง ตำบลคุยบ้านโอง  อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร 

          ช่วยทายหน่อยครับว่าเป็นดอกของพืชอะไร..?