สวัสดีค่ะอาจารย์ จากที่ข้าพเจ้าได้มีโอกาสได้เป็นส่วนหนึ่งของการจัดงานกิจกรรม 70 ปีสวนสุนันทา ที่ทางคณะครุศาสตร์ได้จัดสัมมนาทางวิชาการ ในวันพุธที่ 8 พฤศจิกายน 2549 ณ หอประชุมสุนันทานุสรณ์ และวันเสาร์ที่ 11 พฤศจิการยน 2549 ณ ห้องประชุมช่อแก้ว ข้าพเจ้าได้มีส่วนร่วมในการทำหน้าที่ รับลงทะเบียน และ ช่วยยกของต่างๆ พวกกระเป๋า หรือว่าเอกสาร ก็ทำให้ข้าพเจ้าได้รู้ว่ากว่าที่จะมาเป็นการจัดสัมมนาที่สมบูรณ์นั้น เบื้องหลังของการทำงานค่อนข้างยุ่งยาก และเหนื่อยพอสมควร แต่ที่ทำให้ภูมิใจก็คือ เมื่องานทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยไปได้ด้วยดีแล้ว รางวัลที่ข้าพเจ้าได้ก็คือ เกียรติบัตร และความรู้ต่างๆ ในหน้าที่แต่ละฝ่าย ซึ่งข้าพเจ้าจะนำประสบการณ์ที่ได้เรียนรู้มาประยุกต์ใช้ในการจัดสัมมนา ในรายวิชา การสัมมนาปัญหาทางการศึกษา ต่อไป