หลังจากเทศกาลโยกย้ายตึก และอุทกภัยน้ำท่วม ได้มีการโยกย้าย จัดเก็บข้าวของ และ ตกแต่งตึกให้สวยงามขึ้นปัญหาหนึ่งที่ตามมาของตึกฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยเสพติดหญิงคือ ญาติเข้ามาเยี่ยมผู้ป่วยแล้วหาตึกที่ผู้ป่วยอยู่ไม่พบ ญาติบางคนกล้าๆหน่อยก็สอบถามจากผู้ป่วยหรือเจ้าหน้าที่ ญาติบางคนขี้อายไม่กล้าถามก็เดินกันจนเหนื่อยวนคนละหลายๆรอบ ผู้ชำนาญการพยาบาลและเจ้าหน้าที่ตึกมุกเล็งเห็นความสำคัญของปัญหานี้จึงได้คิดจัดทำป้ายบอกทางไปตึกฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยเสพติดหญิงทั้ง 4 ตึก โดยเป็นป้ายล้อเลือนสามารถเคลื่อนย้ายและจัดเก็บได้ง่าย เพื่อให้ญาติหาทางไปตึกที่ผู้ป่วยที่ต้องการเยี่ยมได้สะดวกขึ้น ส่งผลไปถึงความพึงพอใจของญาติและคุณภาพการบริการของตึกฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยเสพติดหญิง และสถาบันธัญญารักษ์ต่อไป อย่ามองข้ามสิ่งเล็กๆน้อยๆเหล่านี้