ย้ายบ้านหรรษา จากนโยบายระดับบริหารให้สมาชิกฟื้นฟูสมรรถภาพยาเสพติดหญิงย้ายเข้ามาอยู่บริเวณ ตึกบำบัดยาเดิม สมาชิกทราบข่าวสอบถามข้อมูลกันวุ่นกลัวไปสารพัดอย่าง เดือดร้อนถึงตรวจการตึก หัวหน้าตึก และเจ้าหน้าที่ต้องตอบคำถามมากมายหลายข้อ สุดท้ายต้องถ่ายรูปตึกที่จะย้ายมาอยู่ใหม่ไปให้สมาชิกดู พร้อมทั้งปฐมนิเทศและตอบคำถามเกี่ยวกับตึกใหม่ให้ผู้ป่วยทราบ วางแผนการย้ายสิ่งของต่างๆพร้อมทั้งตัวสมาชิกด้วย และอธิบายขั้นตอนการขนย้ายสิ่งของต่างๆ ก่อนถึงวันขนย้ายจริง เมื่อถึงวันขนย้ายจริงต้องขอบคุณสมาชิกทองเนื้อเก้า(เดิม)ทุกคน สมาชิกทองเนื้อเก้า(ใหม่) เจ้าหน้าที่ทองเนื้อเก้า(เดิม) และเจ้าหน้าที่ทองเนื้อเก้า(ใหม่) ที่ให้ความร่วมมืออย่างดี แม้จะมีสิ่งของแตกหัก เสียหายไปบ้าง งานนี้...อภัยกันได้จ้า...