"จบจากมหาวิทยาลัยใดสำคัญแค่ไหน?"... (นุสนธิ์บุคส์)


จบจากมหาวิทยาลัยใดสำคัญแค่ไหน?...


คุณอยู่ตรงไหน สำคัญเพียงใด?...
รองเท้าคู่หนึ่ง ไนกี้ 3000 บาท บาจา 1000 บาท นันยาง 300 บาท

คุณอยู่ตรงไหน สำคัญเพียงใด?...
รองเท้าคู่หนึ่ง วางไว้บนแผงแบกะดินราคาไม่กี่ร้อยบาท
แต่เมื่อวางไว้ในศูนย์การค้าหรือในโรงแรม ราคาป้ายอาจติดไว้เป็นพัน

การสื่อสารและความเข้าใจสำคัญแค่ไหน?
รองเท้าคู่หนึ่ง จะถูกหยิบใส่รถเข็นก็ต่อเมื่อมันพอดีเท้าและถูกใจคนซื้อ

คู่ชีวิตสำคัญเพียงใด?
รองเท้าคู่หนึ่ง หากหายไปหนึ่งข้าง อีกข้างหนึ่งก็ขายไม่ได้ราคาแล้ว

ระดับจิตของคนบำเพ็ญและความสุขุมสำคัญเพียงใด?
รองเท้าคู่หนึ่ง นอกจากยี่ห้อแล้ว อีกสิ่งหนึ่งที่ทำให้มันมีราคาที่สูงขึ้น
สิ่งนั้นก็คือ วัสดุที่นำมาทำรองเท้า

การเพิ่มเติมความรู้ใหม่ ๆ สำคัญเพียงใด?
รองเท้าคู่หนึ่ง หากแบบล้าสมัยตกเทรนไปแล้ว
มักถูกนำไปโล๊ะขายในราคาถูกเสมอ

การนำเสนอตนเองสำคัญเพียงใด?
รองเท้าคู่หนึ่ง จะขายได้ดีเพียงใด พนักงานขายมีความสำคัญมาก

มีเจ้านายดีสำคัญเพียงใด?
รองเท้าคู่หนึ่ง บางคนใส่ตั้ง 4-5 ปียังดูสดใสเหมือนใหม่
บางคนใส่ไม่ถึงครึ่งปีก็ขาดแล้ว

หารองเท้าใส่ให้พอดีกับเท้า แล้วก้าวเดินไปให้สุดเส้นทางที่ตนเลือกเดิน...


~ นุสนธิ์บุคส์ ~"


.............................................................................................................................................


ไม่สำคัญว่า เราจะมีต้นทุนชีวิตต้อยต่ำเพียงไหน
แต่สำคัญที่ว่า เราจะเลือกที่จะอยู่ตรงไหนในปัจจุบัน
และพยายามก้าวเดินไปในอนาคตตามที่ตนปรารถนา

บุญรักษา ทุกท่าน ;)...


.............................................................................................................................................


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ที่ไหนสักแห่งบนโลกนี้ความเห็น (4)

เขียนเมื่อ 

ช่างเลือกขนาด ^_,^

อ่านครั้งใด ไม่เคยผิดหวังเลย..ขอบคุณนะครับ

เขียนเมื่อ 

ก็ว่าครับ คุณหมอ ธิ 555

เขียนเมื่อ 

ยินดีครับ ท่าน ผอ.ชยันต์ เพชรศรีจันทร์ ;)...