แนวคิดเกี่ยวกับแนวโน้มวิกฤตทางการเงินของโลกที่เกิดขึ้นในอนาคต​

แนวโน้มวิกฤตทางการเงินของโลกที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตซึ่งแน่นอนว่าอาจจะเกิดหรือไม่เกิดขึ้นก็ได้ แต่ถ้าเกิดขึ้นซ้ำอีกครั้งก็เกิดจากปัจจัยหลักเพียงอย่างเดียงนั้นก็คือ ความโลภของมนุษย์ มนุษย์เรามีความต้องการที่ไม่สิ้นสุด คนที่มีมากอยู่แล้วก็อยากจะได้เพิ่ม คนที่ไม่มีก็จะหาทุกวิถีทางเพื่อที่จะให้ได้มา ดังนั้นวิกฤตทางการเงินที่เกิดขึ้นครั้งต่อไปถ้ามีความรุนแรงมากขึ้นก็จะเกิดจากมนุษย์ไม่ได้เรียนรู้ที่เกิดขึ้นมาแล้วหรือไม่ได้สนใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นเนื่องจากไม่ได้รับผลกระทบโดยตรงหรือได้คิดค้นวิธีที่จะได้เงินในรูปแบบใหม่ๆโดยไม่ได้คำนึงถึงผลที่ตามมาเพียงเพราะคำว่า"อยากรวย" แค่นั้น

จากความคิดของดิฉันแล้วความเป็นไปได้ที่จะเกิดวิกฤตทางการเงินครั้งต่อไปนั้น มีความเป็นไปได้สูงว่าจะรุนแรงมากยิ่งขึ้น เพราะจากที่ได้กล่าวข้างต้นแล้ว อาจจะเกิดจากทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น คนเราจะหาสิ่งที่จำต้องไม่ได้มาเป็นมาแทนสิ่งที่จับต้องได้ เช่นการเล่นหุ้นซึ่งใครหลายๆคนอาจจะไปกู้ยืมทางในระบบและ/หรือ นอกระบบ เป็นต้น ซึ่งหลายๆคนทราบกันดีอยู่แล้วว่า การที่เราจะลงทุนอะไรสักอย่างย่อมมีความเสี่ยง อย่าให้ความโลภมาครอบงำเพราะแค่เห็นว่าได้อัตราผลตอบแทนที่ดี


ฉะนั้นถ้าทุกคนไม่อยากไปอยู่ ณ เหตุการณ์ในอดีตที่ผ่านมาควรเรียนรู้และตระหนักถึงผลที่จะเกิดขึ้นในระยะยาว อย่านึกถึงเพียงวันนี้ฉันต้องมี เท่านั้น

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การวางแผนธุรกิจความเห็น (0)