ปราชญ์/ผู้นำชุมชนในภูมิภาคตะวันตก : ศึกษากลุ่มคลินิกมนุษย์ล้อ มูลนิธิคนพิการไทย (ลงชุมชนครั้งที่7)

</del>

เดินทางไปศูยน์การเรียน ณ วัดพระศรีอารย์ อุโบสถทองคําร้อยล้าน อ.โพธาราม จ.ราชบุรี

วันนี้เป็นอีกวันที่กลุ่มดิฉันได้ลงพื้นไปศึกษาการทำงานของมูลนิธิมนุษย์ล้อ ที่วัดพระศรีอารย์ กลุ่มมนุษย์ล้อได้สร้างศูนย์เรียนรู้ในวัดและตอนนี้ก็ได้สร้างห้องน้ำให้กับวัด ที่กลุ่มมนุษย์ล้อเลือกวัดนี้เพราะว่ามีความศรัทธาต่อเจ้าอาวาสวัดและเคยมีสมาชิกในกลุ่มมนุษย์ล้อได้มาบวชที่วัดนี้ เนื่องจากขณะนี้ที่วัดได้มีการปรับปรุ่งศาลาและกำลังสร้างห้องน้ำ กลุ่มของดิฉันจึงไม่สามารถถ่ายภาพศูนย์การเรียนรู้และบรรยากาศโดยรอบๆได้


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ปราชญ์/ผู้นำชุมชนในภูมิภาคตะวันตก : ศึกษากลุ่มคลินิกมนุษย์ล้อ มูลนิธิคนพิการไทยความเห็น (0)