​วิกฤตการณ์การเงินโลกในอนาคตมีแนวโน้มรุนแรง

วิกฤตการณ์การเงินโลกในอนาคตมีแนวโน้มรุนแรง

จากการศึกษาข้อมูล ดิฉันคิดว่าตลอดรอบปีที่ผ่านมา เศรษฐกิจโลกแสดงอาการอย่างชัดเจนถึงปัญหาการฟื้นตัวที่อ่อนแอ รวมถึงปัญหาทุนไหลออกจากประเทศตลาดเกิดใหม่ ปัญหาหนี้สินที่สะสมอย่างต่อเนื่องตลอดช่วงนับตั้งแต่เผชิญวิกฤตซับไพรม์ในสหรัฐกำลังซื้อที่อ่อนแอจึงเป็นปัจจัยพื้นฐานที่ทำให้ประเทศต่างๆ การเงินของโลกที่ได้รับผลกระทบจากปัจจัยเหล่านี้อย่างไม่สม่ำเสมอกันได้นำไปสู่ความผันผวนอย่างหนักของราคาสินทรัพย์ประเภทต่างๆและส่งผลกระทบต่อการเคลื่อนย้ายเงินทุนของโลกกระบวนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกยังอยู่ในระยะที่ดำเนินไปเพียงบางส่วนและมีความเปราะบางหลายประเทศอาจต้องเผชิญความเสี่ยงจากภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวส่วนราคาสินทรัพย์ต่างๆก็จะมีความผันผวนสูงและจับทิศทางได้ยาก

จากปัญหาต่างๆที่สะสม โดยยังไม่สามารถที่จะแก้ปัญหาได้อย่างชัดเจนตรงจุดตรงประเด็นและให้มีประสิทธิภาพเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาสะสมในอนาคต ดิฉันคิดว่าการเงินโลกในอนาคตอาจจะมีแนวโน้มที่รุนแรงขึ้นจากเดิม ยิ่งในช่วงนี้เศรษฐกิจมีความผันผวนอย่างมาก ปัญหาการเงินของโลกเป็นปัจจัยที่ส่งผลกระทบมากมาย ทั้ง การเงินภายในประเทศ ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน ราคาสินค้าอุปโภคปริโภค ราคาน้ำมัน และยังส่งผลกระทบภาคการส่งออก

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ความสำคัญของการเงินความเห็น (0)