วิกฤติการณ์เงินในอนาคต

เป็นที่ทราบกันดีในอดีตว่าความเสี่ยงที่จะเกิดวิกฤติการณ์ทางการเงินอย่างรุนแรงได้เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ เนื่องจากผู้เชี่ยวชาญทางเศรษฐศาสตร์และการเงินหลายคนวิเคราะห์จังหวะะเวลาที่น่าจะเกิดวิกฤติผิดพลาดไป รวมทั้งไม่มีใครสามารถประเมินความเร็วและความรุนแรงของวิกฤติการเงินที่เกิดขึ้นได้อย่างแท้จริง ด้วยเหตุนี้เอง แม้จะได้เห็นนโยบายตอบสนองระดับมหภาคที่แข็งแกร่งจากหลายฝ่ายในช่วงที่วิกฤติกำลังลุกลาม แต่สถานการณ์ที่เป็นอยู่ ณ ปัจจุบันก็ยังคงเต็มไปด้วยความไม่แน่นอน ในอนาคตนั้น ความสำคัญจะอยู่ที่การเร่งให้เกิดการฟื้นตัวอย่างรวดเร็วด้วยนโยบายเศรษฐกิจมหภาคที่เหมาะสม การเพิ่มผลผลิตในอนาคตในกลุ่มประเทศกำลังพัฒนา และในขณะเดียวกัน การขยายกรอบการทำงานด้านการกำกับดูแลของภาคการเงินเพื่อป้องกันวิกฤติอื่นๆที่จะเกิดขึ้นและการเกิดฟองสบู่ในภาคอสังหาริมทรัพย์

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เป้าหมายทางธุกิจความเห็น (0)