แนวโน้มเศรษฐกิจจีนผลกระทบต่อธุรกิจไทย

https://scontent-hkg3-1.xx.fbcdn.net/v/t34.0-12/

นายอิสระ ว่องกุศลกิจ

ประธานกรรมการหอการค้าไทย และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยและ ประธานกรรมการ บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด กล่าวว่า โดยภาพรวมเศรษฐกิจไทยปี 2559 คาดว่าจะขยายตัวได้มากกว่า 3% ขณะที่การประชุมหอการค้าไทย และหอการค้าจังหวัดทั่วประเทศเมื่อปลายเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมา ได้มีปฏิญญาร่วมกันที่จะช่วยกันผลักดันร่วมกับภาครัฐทำให้ภาพรวมเศรษฐกิจไทยปี 2559 ขยายตัวเกิน 4%

แต่ก็ยังมีปัจจัยลบที่ต้องพึงระวัง ได้แก่ เศรษฐกิจจีนและเศรษฐกิจโลกที่ยังชะลอตัว อาจกระทบต่อการส่งออกไทย เรื่องที่สหภาพยุโรป(อียู)ให้ไทยเร่งแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม(ไอยูยู)ที่ผลการตัดสินจะออกมาในต้นปีหน้าว่าไทยจะถูกยกเลิกใบเหลืองหรือไม่ ซึ่งคำตัดสินที่จะออกมาจะมีผลต่อการส่งออกสินค้าประมงของไทยไปตลาดอียู เรื่องสิทธิมนุษยชน เรื่องแรงงานเด็ก และมาตรการกีดกันทางการค้า เรื่องมาตรฐานต่างๆ รวมถึงสงครามในต่างประเทศ รวมถึงภัยแล้ง ซึ่งอาจกระทบต่อเศรษฐกิจไทย

“จะร่วมกับภาครัฐทำให้ภาพรวมเศรษฐกิจไทยปี 2559 ขยายตัวเกิน 4%”

http://www.thansettakij.com/2016/01/05/24475

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน อังคณา วัฒนะความเห็น (0)