เศรษฐกิจจีนกับการปรับตัวของธุรกิจsmeของไทย

สถานการณ์เศรษฐกิจ

  • เดือนสิงหาคม 2558 ธนาคารจีนประกาศลดอัตราแลกเปลี่ยนเงินหยวนเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและการส่งออก ส่งผลให้ค่าเงินหยวนอ่อนค่าลงกว่าร้อยละ 4.6 ภายใน 3 วัน
  • เงินหยวนที่อ่อนค่าลงส่งผลกระทบหลักต่อเศรษฐกิจไทยในแง่การส่งออก เพราะจีนเป็นหนึ่งในตลาดส่งออกรายใหญ่ที่สุดของไทย
  • ศูนย์วิจัยกสิกรไทยคาด การส่งออกของไทยไปจีนตลอดปี 2558 อาจหดตัวอยู่ในช่วงร้อยละ -5.5 ถึง -3.2 จากเดิมที่คาดว่าจะหดตัวร้อยละ -1.0 เนื่องจากสินค้าไทยที่ส่งออกไปจีนถูกมองว่ามีราคาสูง
  • แนวโน้มค่าเงินหยวนขึ้นอยู่กับตัวเลขเศรษฐกิจจีน หากค่าเงินไม่ผันผวนอ่อนค่าลงไปอีก ผลกระทบต่อการส่งออกไทยไปจีนจะคงอยู่ในกรอบที่จำกัด

SME ต้องปรับตัวให้สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจจีน

  • ปรับโครงสร้างการส่งออกให้สอดรับกับแนวทางการปรับสมดุลทางเศรษฐกิจของทางการจีน เน้นส่งออกสินค้าไลฟ์สไตล์ที่มีมูลค่าเพิ่มสูง มีเอกลักษณ์ที่แตกต่างจากคู่แข่ง หรือมีคุณสมบัติพิเศษที่ทำให้เกิดคุณค่าในสายตาผู้บริโภค
  • เจาะตลาดใหม่ผ่านการค้าปลีกออนไลน์
  • เข้ามีส่วนร่วมทางการค้าในเขตพัฒนาอุตสาหกรรมสำคัญอย่างเมืองเฉิงตูและมหานครฉงซิ่ง รวมถึงใช้เส้นทางการค้าผ่านแดนระหว่างไทยกับมณฑลยูนนาน (เส้นทาง R3A) ช่วยลดระยะเวลาการขนส่งที่มา:http://www.kasikornbank.com/TH/SME/KSMEKnowledge/K...

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การวางแผนธุรกิจความเห็น (0)