วิทยากรสร้างแรงบันดาลใจ

เราต้องเริ่มสร้างแรงบันดาลใจจากตนเอง

  • บุคลากรเข้าร่วมรับฟังเกือบ 300 คน
  • ผมเหมือนไม่ได้บรรยาย เหมือนไปทอล์คโชว์มากกว่า
  • การสร้างแรงบันดาลใจต้องเริ่มต้นจากตัวเอง รู้จักตนเอง รู้เป้าหมายของตนเอง รู้วิธีการเดินทางไปให้ถึงเป้าหมาย เข้าไจสภาพของสิ่งแวดล้อม สิ่งที่ต้องเผชิญด้วยความจริง
  • พูดอยู่ 3 ชั่วโมง มีกิจกรรมมยปัญญาให้ทำ หัดฟัง หัดคิด หัดทำ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สุดปฐพี เวียงสีความเห็น (0)