160430-1 ศัพท์ ที่มักสับสนในการใช้ ชุด S – Speak & talk & tell & say


ศัพท์อังกฤษ

การใช้ภาษาอังกฤษ ที่ถือว่าถูกต้องในที่นี้ อ้างอิงตามมาตรฐานของภาษา


Speak & talk & tell & say

Speak กริยา spoke, spoken, speaking, speaks

(AHD) อธิบายว่า speakเป็นการใช้เสียง ( sound)ทำให้เกิดคำ ( words)

หมายถึง การแสดงออกซึ่งความคิดหรือความรู้สึก

เพื่อถ่ายทอดข่าวสารเป็น 'speech' หรือ 'writing' หรือ 'text'

He spoke of his desires to travel.”

“Their book speaks about adopting children.”

การเข้าร่วมสนทนา Can we speak for a few minutes about the assignment?”

เพื่อนำเสนอคำปราศรัยหรือการบรรยาย The mayor spoke at the rally.”

คำพ้องความหมายในการแสดงความคิดด้วยคำพูด ร่วมกับ speak รวมถึง talk/converse/discourse

โดยที่ 'speak' และ 'talk' บ่อยครั้งสามารถใช้แทนกันได้

ส่วน 'converse' เน้นที่การแลกเปลี่ยนความคิดและแนวคิด

She was withdrawn and preoccupied, hardly able to converse with her mother.”

และ Discourse ตามปกติ ใช้อ้างอิงการบรรยาย ( speech) เป็นทางการที่ใช้เวลานาน

She could discourse at great length on the history of Europe.”

(OALD) อธิบายการใช้ 'talk' หมายถึง มีการสนทนา/การใช้เสียง/กล่าถึง/บรรยาย/ภาษาหนึ่ง

คำพ้องความหมายในการแบ่งปันข่าวสาร ข้อมูล ความคิดหรือความรู้สึกกับผู้อื่น

โดยเฉพาะด้วยการพูด (talk) รวมถึง discuss/speak/communicate/debate/consult

โดยที่ 'discuss' ใช้ค่อนข้างเป็นทางการ เพื่อพูดหรือแบ่งปัน

ความคิดต่อหัวข้อเรื่องหรือปัญหาหนึ่งกับบุคคลอื่น โดยเฉพาะเพื่อตัดสินใจในบางเรื่อง

Have you discussed the problem with anyone?”

การใช้ 'speak' แสดงระดับของการสื่อสารที่เป็นทางการมากกว่า 'talk'

คุณ 'speak' to บางคนเกี่ยวกับบางสิ่ง

เพื่อหมายจะให้ได้ตามเป้าหมายอย่างหนึ่ง หรือบอกให้เขาทำบางสิ่ง

แต่เมื่อคุณ 'talk' to บางคน

เพื่อมิตรภาพหรือเพื่อขอคำแนะนำ

I've spoken to Ed about it and he's promised not to let it happen again.”

การใช้ 'communicate' ค่อนข้างเป็นทางการ เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลหรือแนวคิดกับบางคน

We only communicate by email.”

ใช้ 'debate' เพื่อการถกเถียงอย่างเป็นทางการนบางเรื่อง

ก่อนการตัดสินใจ หรือเพื่อหาวิธีแก้ปัญหา

Politicians will be debating the bill later this week.”

ส่วนการใช้ 'consult' อย่างค่อนข้างเป็นทางการ

เพื่อการถกเถียงบางเรื่องกับบางคนเพื่อให้ได้การอนุญาตเพื่อบางสิ่ง หรือเพื่อช่วยคุณในการตัดสินใจ

You shouldn't have done it without consulting me.”

(CCD) อธิบายการใช้ 'speak' และ 'talk' ว่ามีความหมายคล้ายกัน แต่ต่างกันบ้างในการใช้

เมื่อกล่าวว่า บางคนใช้เสียง เพื่อทำให้เกิดเป็น คำ

ตามปกติ เป็นการกล่าวว่าพวกเขา 'are speaking'

“Please be quiet when I am speaking .”

“He was speaking so quickly I found it hard to understand.”

หากแต่ถ้ามีสองคนหรือมากกว่าสนทนากัน

ตามปกติจะกล่าวว่า 'they are talking' ไม่ใช้ว่า are speaking”

“I think she was listening to us while we were talking .”

“They sat in the kitchen drinking and talking.”

เมื่อสนทนากับบางคน สามารถใช้ได้ทั้ง 'speak to' หรือ 'talk to'

“I saw you speaking to him just now.”

“I enjoyed talking to Ana.”

ยังสามารถใช้ 'speak with' หรือ 'talk with' บางคนได้ด้วย โดยทั่วไปในการใช้แบบ US

“He spoke with his friends and told them what had happened.”

“I talked with his mother many times.”

เมื่อใช้โทรศัพท์ถามว่าคุณสามารถ 'speak to' บางคน

ต้องไม่ใช้ว่า 'talk to' พวกเขา Hello. Could I speak to Sue, please?”

ถ้าใช้ว่าคุณ 'speak about' บางสิ่ง หมายถึง คุณบรรยายเรื่องนั้นแก่กลุ่มบุคคลเช่นในการปาฐกถา

I spoke about my experience at University.”

“She spoke for twenty minutes about the political situation.”

ในการสนทนา คุณสามารถอ้างถึงสิ่ง ที่บางคนกำลังถกเถียงนั้น

เป็นสิ่งที่พวกเขา 'are talking about'

“You know the book I 'm talking about.”

“I think he was talking about behavior in the classroom.”

คุณสามารถอ้างถึงในแนวทั่วไปถีงสิ่งที่บางคนกำลังพูด

ว่าเป็น สิ่งที่ 'they are talking about'

'I saw you at the concert' – ' What are you talking about? I wasn't there.'”

เมื่อสองคนหรือมากกว่า ถกเถียงกันในบางเรื่อง

คุณกล่าวว่า 'they are talking about '

อย่าใช้ว่า 'speaking about'

“The men were talking about some medical problem.”

“Everybody will be talking about it at school tomorrow.”

สามารถใช้ว่า บางคน 'speak' หรือ 'can speak' ภาษาหนึ่งได้

They spoke fluent English.”

“How many languages can you speak?”

อย่าได้ใช้ว่า “ someone 'talks' a language.”

ข้อควรระวัง: อย่าใช้ 'in' เมื่อคุณพูดถึงความสามารถของบางคนในการพูดภาษาหนึ่งและ

อย่าใช้ในรูป progressive

อย่าใช้ว่า 'She speaks in Dutch' หรือ 'She is speaking Dutch'

ให้หมายถึงว่า เธอสามารถพูดภาษาดัทช์ได้

ข้อควรระวัง: ถ้า คุณได้ยินบางคนกำลังพูด สามารถใช้ว่า

Those people are speaking in Dutch.” หรือ Those people are talking in Dutch.”

“She heard them talking in French.”

"They are speaking in Arabic.”

คุณไม่ใช้ 'speak' เมื่อรายงานสิ่งที่บางคนกล่าววไว้

อย่าใช้ว่า 'He spoke that the doctor had arrived.'

ให้ใช้ว่า He said that the doctor had arrived.”

“I said that I would like to teach English.”

“He said it was an accident.”

ถ้าคุณพูดเกี่ยวกับบุคคลผู้ที่ได้กล่าวถึง พร้อมบอกสิ่งที่เขาพูด ให้ใช้ 'tell'

“He told me that he was a farmer.”

“I told her what the doctor had said.”


โปรดดู #604567 & #604568 สำหรับ sayและ tell


ดูคำย่อที่ #601860


หมายเลขบันทึก: 605702เขียนเมื่อ 30 เมษายน 2016 18:08 น. ()แก้ไขเมื่อ 30 เมษายน 2016 18:08 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง


ความเห็น (3)

ยอดเยี่ยมครับ อ.
ไม่ทราบว่ายังสอนอยู่ที่ไหนหรือไม่ครับ
ผมอยากแนะนำเพื่อนให้ไปเรียนด้วย

ขอบคุณที่ให้กำลังใจ

อย่างที่บอกไปคราวก่อน ตอนนี้ผมย่าง 81

ไม่ต้องกังวลกับเรื่องใดๆ เพราะทุกคนในครอบครัว สุขสบายตามความชอบของเขา

จึงมีเวลาค้นคว้า ใช้ประโยชน์จาก Internet ให้ได้มากที่สุด เพื่อให้งานออกมาได้เช่นที่เป็น

เป็นความสุข ที่สามารถทำงานเพื่อสังคม

ขอให้ช่วยกันเผยแพร่ ทางนี้ น่าจะดีที่สุดนะครับ


ขอบคุณ

ณัฏฐวุฒิ

ขอบคุณครับ อ.

ผมเข้าใจแล้วครับ

จริงๆแล้วไม่คิดจะรบกวนเพียงแต่เสียดายโอกาสที่จะได้เรียนรู้กับผู้ที่รู้ลึกรู้จริงในภาษาอังกฤษเช่นนี้

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี