กิจกรรมทำดีที่สภากาชาดไทย 4 บุญ ในหนึ่งวัน

บริจาคกระจกตาโดยสามารถบริจาค ได้ทั้งคนสายตาปกติ ตาเหล่ ตาบอดสี สายตาสั้น เคยผ่าตัดต้อกระจก เป็นโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ตาบอด ฯลฯ

ติดต่อ

ศูนย์ ดวงตา สภากาชาดไทย อาคารเทิดพระเกียรติสมเด็จพระญาณสังวร (เจริญ สุวฑฒโน) ชั้น 7 สภากาชาด ถ.อังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กทม. 10330

โทร. 02-252-8131-9, 02-256-4040 ต่อศูนย์ดวงตา ตลอด 24 ชั่วโมง

บริจาคอวัยวะให้กับผู้ป่วยและร่างกายเพื่อเป็นอาจารย์ใหญ่ให้นักศึกษาแพทย์ไว้ศึกษา

ติดต่อ

ศูนย์ บริจาคอวัยวะ สภากาชาดไทย อาคารเทิดพระเกียรติสมเด็จพระญาณสังวร (เจริญ สุวฑฒโน) ชั้น 5 สภากาชาด ถ.อังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กทม. 10330

โทร 02-256-4045-6, สายด่วน 1666

http://www.organdonate.in.th

บริจาคร่างกายเพื่อการศึกษาแพทย์ ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถ.อังรีดูนังต์ เขต ปทุมวัน กทม. 10330

โทร . 02-256-4281, 02-2552-7028 ต่อ 3247.

บริจาคเลือด

ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย สภากาชาด ถ.อังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กทม. 10330

โทร 02-252-4046-9, 02—251-3111 http://www.nbc.in.th

* เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองสิริราช สมบัติครบ ๖๐ ปี นี่คือต้นแบบความดีเพื่อให้คนไทยสามารถทำความดีถวายเป็นพระราชกุศลได้อย่าง เป็นรูปธรรม และสะดวกทั้งการทำดีเป็นกลุ่ม หรือเดี่ยว

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ลายแทงทำความดี

คำสำคัญ (Tags)#ต้นแบบความดี

หมายเลขบันทึก: 60559, เขียน: 17 Nov 2006 @ 10:56 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 16:23 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)