แนวทางการปรับตัวต่อเศรษฐกิจไทยในอนาคต


แนวทางการพัฒนาและปรับตัวเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและสร้างโอกาสในการขยายธุรกิจ

การเข้าใจความต้องการของลูกค้าและสามารถตอบสนองได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว และทันสมัย ในราคาที่แข่งขันได้ โดยต้องเร่งพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวก เครื่องมือ อุปกรณ์ และพัฒนาบุคลากร ให้มีภาพลักษณ์ทางกายภาพที่ลูกค้าพึงพอใจ ปรับปรุงกระบวนการสั่งซื้อสินค้า บริการให้ง่ายและรวดเร็วมากขึ้น ยกระดับความรวดเร็วด้านเอกสารและการตอบสนองข้อร้องเรียนของลูกค้า พัฒนาระบบการบริหารข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีความเชื่อมโยงระหว่างผู้ส่งมอบและลูกค้า

การเน้นลูกค้ากลุ่มตลาดที่ชัดเจนและการสร้างความเชี่ยวชาญในการให้บริการรายสาขาผู้ประกอบการต่างชาติในประเทศไทยเป็นผู้ประกอบการที่มีชื่อเสียงและประสบการณ์ในการให้บริการมาเป็นเวลานาน จึงมีระบบการบริหารจัดการที่ดี รวมทั้งมีเครือข่ายหรือขอบเขตการให้บริการกว้างขวางทั่วโลก ขณะที่ผู้ประกอบการไทยส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มขนส่งจึงมีความเข้าใจขอบเขตการให้บริการโลจิสติกส์อย่างจำกัด และมีเพียงส่วนน้อยที่สามารถพัฒนาตนเองให้สามารถให้บริการอย่างครบวงจรได้ ผู้ประกอบไทยต้องสร้างความได้เปรียบในเชิงการแข่งขัน โดยการใช้กลยุทธ์การมุ่งเน้นกลุ่มเป้าหมายเฉพาะด้วยการสร้างความเข้าใจ ความต้องการของลูกค้าและมีความเชี่ยวชาญในการให้บริการด้านนั้น ๆ อย่างแท้จริง

การกำหนดมาตรฐานการปฏิบัติด้านโลจิสติกส์ที่ชัดเจน โดยจัดทำคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานด้านโลจิสติกส์ ให้เป็นเอกสารแนะนำวิธีการปฏิบัติงานต่าง ๆ เพื่อให้ผลการปฏิบัติงานมีมาตรฐาน มีความถูกต้องและมีความน่าเชื่อถือ ลดการปฏิบัติงานที่ผิดพลาด และใช้เป็นคู่มือการฝึกอบรมพนักงาน

การสร้างพันธมิตรทางธุรกิจและการรวมกลุ่มทางธุรกิจ ถือเป็นทางออกสำหรับผู้ประกอบการไทยที่จะทำให้รอดพ้นจากแรงกดดันด้านลบที่เกิดขึ้นจากผู้ประกอบการต่างชาติและความต้องการที่เปลี่ยนแปลงไปของผู้รับบริการ ควรเน้นการสร้างความแข็งแกร่งในการให้บริการจากการรวมกลุ่มตามธรรมชาติของผู้ประกอบการ สร้างประสิทธิภาพสูงสุดจากทรัพยากรที่มีอยู่โดยไม่ต้องลงทุนเพิ่ม เพื่อนำไปสู่การลดต้นทุนการให้บริการ สร้างอำนาจต่อรองและเพิ่มโอกาสในการประกอบธุรกิจ ตอบสนองความต้องการของลูกค้า เพื่อความอยู่รอดจากการแข่งขันที่จะเพิ่มขึ้นจากการเปิดเสรีภายใต้กรอบความตกลง AFAS รวมทั้งการเปิดเสรีกรอบอื่น ๆ ทั้งนี้ผู้สนใจสามารถศึกษารายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ เรี่อง การแสวงหาประโยชน์และโอกาสจากการค้าบริการอาเซียนในภาคธุรกิจให้บริการขนส่งและโลจิสติกส์ ได้ที่สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน)


ที่มา : http://www.itd.or.th/th/

คำสำคัญ (Tags): #เศรษฐกิจไทย
หมายเลขบันทึก: 605441เขียนเมื่อ 26 เมษายน 2016 09:04 น. ()แก้ไขเมื่อ 26 เมษายน 2016 09:04 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

สงวนลิขสิทธิ์ © 2005-2021 บจก. ปิยะวัฒนา และผู้เขียนเนื้อหาทุกท่าน
ขอแนะนำ ClassStart ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี