160426-2 ศัพท์ ที่มักสับสนในการใช้ ชุด S – Some & somewhat


ศัพท์อังกฤษ

การใช้ภาษาอังกฤษ ที่ถือว่าถูกต้องในที่นี้ อ้างอิงตามมาตรฐานของภาษา


Some เป็น adj. ของจำนวนไม่กำหนด

เมื่อใช้เป็นวลีกริยาวิเศษณ์ ในความหมาย somewhat = rather หรือ to some degree

(CCD) อธิบายการใช้ some เป็น determiner (คำบ่งชี้)

ใช้ some นำหน้า นามในรูป พหูพจน์

เพื่อกล่าวเกี่ยวกับจำนวนของคนหรือสิ่งของ

โดยไม่ต้องบอกว่าเป็นอะไรหรือมีจำนวนเท่าใด

Some children were playing in the yard.

I have some important things to tell them.

สามารถใช้ some นำหน้า นาม ที่นับไม่ได้

เพื่อกล่าวถึง จำนวนของบางสิ่ง โดยไม่ระบุว่ามีจำนวนมากน้อยเท่าใด

She had a piece of pie and some coffee.

I have some information that might help.

เมื่อใช้ some นำหน้า นาม ในรูป พหูพจน์ ให้ใช้ กริยา ในรูป พหูพจน์ ด้วย

Some cars were damaged.

Here are some suggestions.

เมื่อใช้ some นำหน้า นาม ที่นับไม่ได้ ให้ใช้ กริยา ในรูป เอกพจน์

Some action is necessary.

There’s some cheese in the fridge.

ข้อควรระวัง: อย่าใช้ some เป็นส่วนของ กรรม ในประโยคปฏิเสธ ให้ใช้แทนด้วย any เช่น

I don’t have any (ไม่ใช่ some) money.

I hadn’t had any breakfast.

It won’t do any good.

ใช้ some of นำหน้า นามวลี พหูพจน์ เริ่มต้นด้วย the, these, those หรือ คำ possessive อื่น

เพื่อกล่าวถึง คนหรือสิ่งของจำนวนหนึ่งที่เป็นของเฉพาะกลุ่ม เช่น

Some of the smaller companies have gone out of business.

Some of these people have young children.

We read some of Edgar Allen Poe’s stories.

ใช้ some of นำหน้า นามวลี เอกพจน์ เริ่มต้นด้วย the, this, that หรือ คำ possessive อื่น

เพื่อกล่าวถึง ส่วนหนึ่งของบางสิ่ง

We did some of the journey by bus.

He had lost some of his money.

อย่าใช้ we หรือ they ตามหลัง some of ให้ใช้ us หรือ them เช่น

Some of us found it difficult.

Some of them went for a walk.

สามารถใช้ some เป็นสรรพนาม ได้ทั้ง เอกพจน์และพหูพจน์

Some activities are very dangerous and some are not so dangerous.

‘You’ll need some graph paper.’ – ‘Yeah, I’ve got some at home.’

ในประโยคคำถาม สามารถใช้ some หรือ any เป็นส่วนของกรรม

ใช้ some เมื่อถามบางคน ให้ยืนยันว่า บางสิ่งเป็นความจริง เช่น

ถ้าคุณคิดว่า บางคนต้องการถามคุณในบางเรื่อง คุณอาจถามว่า ‘Do you have some question?’

แต่ถ้าคุณไม่รู้ว่า พวกเขาต้องการจะถามหรือไม่ ควรใช้ว่า ‘Do you have any question?’

ใช้ some กับ เวลา หรือกับคำเช่น hours หรือ months

เพื่อกล่าวว่า บางสิ่งมีอยู่เป็นเวลาค่อนข้างนาน

You will be unable to drive for some time after the operation.

I did not meet her again for some years.

เมื่อต้องการ อ้างอิงห้วงเวลา ค่อนข้างสั้น

อย่าใช้ some ให้ใช้ ‘a short time’ หรือ ‘a few’

นำหน้าคำเช่น hours หรือ months

Her mother died only a short time later.

You’ll be feeling better in a few days.

(WCD) อธิบายการใช้ some เป็น suffix เพื่อจัดรูปเป็น adj.

ซึ่งปัจจุบัน ไม่ก่อเกิดผล ด้วยความหมายว่า like หรือ tending to เช่น คำว่า burdensome; quarrelsome.

ใช้ some เป็น collective suffix โดยใช้้กับ ตัวเลข เช่น threesome.

ใช้ some เป็น suffix ในรูป ประกอบคำใน ชื่อต่างๆของโครงสร้าง

หรือภาคส่วนของเซลล์ เช่น Chromosome, ribosome,

หรือ organisms ต่างๆที่มีรูปเฉพาะตาม initial element เช่น schistosome; trypanosome.


Somebody – Pronoun = บางคน

Someday – adv. = ในวันหนึ่ง (ในอนาคต) We’ll manage it someday.

Somehow – adv. = ด้วยวิธีใดก็ตาม I’ll get there somehow.

Someone – pronoun = บางคน We all know someone who needs help.

Something – pronoun = บางสิ่ง I’ve got something to tell you.

Sometime – adv. = บางเวลา We’ll go there sometime next week.

Sometimes – adv. = บางครั้ง He goes to America sometimes.

Somewhat – adv. = ค่อนข้าง He is somewhat sad.

Somewhere (US=Someplace) – adv. = บางแห่ง They live somewhere in London.

Mean something = ซึ่งสำคัญ Do all these figures mean something?

Or something = ใช้เมื่อผู้พูดเกิดไม่แน่ใจ Her name is Mary or Magaret or something.

Something like = เกี่ยวกับ We have something like five hundred people working here.

หรือ เฉกเช่น A zebra is something like a horse with stripes.

Something tells me = บางสิ่งบางอย่างบอกว่า Something tells me she’s lying.


ดูคำย่อที่ #601860


หมายเลขบันทึก: 605413เขียนเมื่อ 25 เมษายน 2016 18:32 น. ()แก้ไขเมื่อ 25 เมษายน 2016 18:32 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

สงวนลิขสิทธิ์ © 2005-2021 บจก. ปิยะวัฒนา
และผู้เขียนเนื้อหาทุกท่าน
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี