160426-1 ศัพท์ ที่มักสับสนในการใช้ ชุด S – Soft C & soft G / solid & stolid

Nathavuth
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ศัพท์อังกฤษ

การใช้ภาษาอังกฤษ ที่ถือว่าถูกต้องในที่นี้ อ้างอิงตามมาตรฐานของภาษา


Soft C & soft G ทั้งสองคำออกเสียงได้สองแบบ คือ หนักและเบา

ตามแต่ สระหรือพยัญชนะ ที่ประกอบอยู่ในคำ

โดยที่ C จะออกเสียงหนักคล้าย ‘K’ และออกเสียงเบา คล้าย ‘S’

ส่วน G จะออกเสียงหนักคล้าย ‘G’ และออกเสียงเบาคล้าย ‘J’

ตามปกติ แต่ไม่เสมอไป

ที่ทั้ง ‘C’ และ ‘G’ จะออกเสียงหนัก

เมื่อทั้งสองคำตามด้วย ‘a’ ‘o’ และ ‘u’ เช่น cat; cot; cut; gap; got; gut.

และจะออกเสียง เบา เมื่อตามด้วย ‘e’ และ ‘I’ รวมทั้ง ‘y’ ด้วย

เช่น cell; cider; cyberspace; germ; gin; gyrate.

บางครั้ง ทำให้ทั้ง ‘C’ หรือ ‘G’ ออกเสียง เบาได้ด้วยการเพิ่ม ‘e’ อีกตัวเข้าที่หน้า ‘a’ ‘o’ และ ‘u’ เช่น noticeable; manageable.

บางครั้ง ทำให้ ‘C’ ออกเสียง หนัก ได้ด้วยการเพิ่ม ‘k’ อีกตัวเข้าระหว่าง ‘c’ และ ‘a’ ‘o’ และ ‘u’ เช่น picnicking; trafficking.


Solid & stolid คำแรกหลายความหมาย

แต่คำหลังความหมายเดียว ว่า สงบ เชื่อถือได้ อารมณ์เย็น เช่น

He’s a very stolid, serious man.

The college is a stolid-looking building with no lawn.

Solid adj. ที่

OALD ให้ความหมาย แข็งหรือแน่น ในรูปที่ไม่ใช้ของเหลวหรือก๊าซ

The boat bumped against a solid object.

ไม่มีรูหรือที่ว่างภายใน ไม่กลวง

They were drilling through solid rock.

แข็งแรงและสร้างไว้อย่างดี

These chains seem fairly solid.

เชื่อถือได้

His advice was always solid and practical.

ดีแต่ไม่ถึงพิเศษ

He’s a solid player.

วัสดุที่ทำจากวัสดุที่บอกไว้ รวมทั้งหมดที่อยู่ภายใน

A solid gold bracelet.

ใช้ไม่เป็นทางการ หมายถึงระยะเวลา

It rained for two hours solid this afternoon.

สี เป็นสีเดียวทั้งหมดที่บอกไว้ ไม่มีอย่างอื่นปน

One cat is black and white, the other solid black.

รูปร่าง ที่มีทั้ง ยาว สูง และลึก ไม่แบน

A cube is a solid figure.

เห็นด้วยอย่างเต็มที่

The strike was solid, supported by all the members.


ดูคำย่อที่ #601860


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ENGLISH R thru Zความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

Yes English words can be very difficult to read/pronounce. A lot of words have to be learned from 'experience' - in the context of use. We also have issues with

'Ch' (chime - Chemistry - which), 'Cl' (Close), 'Cr' (Cross), -ct (ediCT),...

Gorge - George, hinge, grease, gland, grant, enough, sigh, sign,...

I will have to ask you for more 'how to' ;-)