ความสามารถในการคิดสร้างสรรค์ของมนุษย์  ผนวกกับความพากเพียรอุตสาหะได้รังสรรค์สิ่งใหม่ออกมาในโลกอยู่ตลอดเวลา  เราเรียกสิ่งใหม่ๆ ที่เกิดขึ้นว่า  " นวัตกรรม "  นวัตกรรมตรงกับคำว่า                   " INNOVATION"  ในภาษาอังกฤษ  โดยที่ในภาษาอังกฤษคำกริยาว่า   innovate นั้นมีรากศัพย์มาจากภาษาละตินว่า innovare  ซึ่งแปลว่า  " to  renew " หรือ " ทำขึ้นมาใหม่ "  คนทั่วไปมักจะเข้าใจผิด  คิดว่านวัตกรรมเป็นคำที่เกี่ยวข้องเฉพาะสิ่งใหม่ ๆ ที่เกิดขึ้นในวงการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี