นวัตกรรม C&D

  ติดต่อ

  นวัตกรรมเชิงพัฒนา  

                     นวัตกรรมเชิงพัฒนา  เป็นนวัตกรรมที่มีการพัฒนามาจากนวัตกรรมเก่าซึ่งอาจจะพัฒนาต่อยอดจากนวัตกรรมเก่าใหม่ทั้งหมดหรือพัฒนาแต่เพียงบางส่วนให้ดียิ่งขึ้นก็ได้

                    การพัฒนาเพียงบางส่วนอาจพัฒนาในเรื่องต่อไปนี้  เช่น  การพัฒนาความคิด  การพัฒนารูปแบบ  การพัฒนาวิธีการ  การพัฒนาเทคนิค การพัฒนาแนวทางใหม่  การพัฒนาผลผลิตใหม่ 

                   ลักษณะการเกิดนวัตกรรมเชิงพัฒนามีลำดับขั้นตอนดังนี้

1.  ขั้นการลอกเลียนแบบ (Coppy)  การลอกเลียนแบบความคิดเบื้องต้นของคนหรือผลงานที่ตนชื่นชอบนั่นเอง

2.  ขั้นการพัฒนา (Development)  เมื่อลอกเลียนแบบผู้อื่นไปซักระยะหนึ่ง  ประสบการณ์จะสอนให้รู้จักการพัฒนาแบบที่ลอกเลียนนั้นให้ดียิ่งขึ้น  แปลกแตกต่างจากเดิมมากยิ่งขึ้นและมีประโยชน์มากยิ่งขึ้น  โดยนำไปทดลองใช้และปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆจนสมบูรณ์

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน นวัตกรรมทางการศึกษา

หมายเลขบันทึก: 60537, เขียน: , แก้ไข, 2012-06-15 21:30:59+07:00 +07 Asia/Bangkok, สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก

คำสำคัญ (Tags) #adducation

บันทึกล่าสุด 

ความเห็น (0)