วันที่17 พ.ย. 2549 ได้จัดติดตั้งโสตฯ ทำป้ายยินดีต้อนรับวิทยากรคือ ผศ.ดรเสมอ ถาน้อย รวมถึงบันทึกภาพ และดูแลความเรียบร้อย ของโสตฯ ตลอดทั้งโครงการ