ศึกษาศูนย์เรียนรู้การเกษตรพอเพียงชุมชนบ้านสารภี (ครั้งที่10) กลุ่ม4 หมู่เรียน57/42

วันที่ 24 มีนาคม 2559 เวลา 9.30 น. ได้เดินทางไปศึกษาศูนย์เรียนรู้การเกษตรพอเพียงชุมชนบ้านสารภี

วันนี้พวกเราไปพบคุณลุงสุชล สุขเกษม เป็นครั้งสุดท้ายซึ่งเป็นครั้งที่10

คุณลุงได้สรุปว่าศูนย์การเรียนรู้กำหนดให้มี 4 หัวข้อหลัก ในการเรียนรู้ ได้แก่
1. การจัดการสุขภาพชุมชน ทั้งนี้คนในชุมชนจะได้รับการดูแลเบื้องต้นจากเจ้าหน้าที่อาสาสมัครประจำหมู่บ้าน (อสม.)
2. เรียนรู้เรื่องพลังงานทดแทน จำนวน 10 ฐาน ทั้งนี้ เป็นแนวคิดจากการนำสิ่งของที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันแล้วมาประยุกต์ใช้และปรับให้มีความทันสมัยมากขึ้น
3. เรียนรู้ถึงโครงการพระราชดำริแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงในเรื่องการใช้ชีวิตประจำวัน
4. การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรที่มีวัตถุดิบ ซึ่งอยู่ในแต่ละท้องถิ่นนั้น นำมาสร้างมูลค่าเพิ่มให้มีมากขึ้น

  • พวกเราได้มอบของที่ระลึกให้คุณลุงสุชลเป็นน้ำใจเล็กๆน้อยๆ คุณลุงมีความเป็นกันเองและให้ความสนิทสนมกันมาก

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน พื่นที่ลงภูมิภาคตะวันตก (การลงชุมชนครั้งที่ 1) กลุ่ม4ความเห็น (0)