ศีล 5 พัฒนาใจคน

สิ่งดีๆ ที่ครูกับศิษย์ร่วมกิจกรรมมา

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกนวนใจความเห็น (2)

-สวัสดีครับ

-เห็นภาพแล้ว"สุขใจ"ครับ..

-ขอบคุณครับ..

ขอบคุณคะ คุณเพรชนำ้้หนึ่ง ความสุขของคนเป็นครูอยู่ที่ใจเสมอ