๒๒ เมษายน วันคุ้มครองโลก

share
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

...ปลูกป่าป่าปกให้.................ร่มเย็น
แล้ง-ท่วมลด! หมดเข็ญ...........สุขล้ำ
ปลูกปรับจิตกายเป็น...............เช่นป่า
ยังประโยชน์แหล่งยันค้ำ...........ผู้ถูกข่มเหง

...ไป่เกรงทุกข์ยากซ้ำ.............สู่ตน
ป่าใช่รอดมารผจญ.................ไล่ล้าง
ไพรพงส่งแล้งปน..................กระหน่ำท่วม
พึงพึ่งธรรม์สรรค์สร้าง.............ซาบซึ้งมรรคผล

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เที่ยวไปในสาระความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

มีต้นไม้มาฝาก..เจ้าค่ะ..ต้นไม้นี้..ประมาณสามคนโอบ..เจ้าค่ะ

คนเกิดคน..ปลูกต้นไม้..อย่างน้อยร้อยต้น..คนตายคน..ปลูกต้นไม้อย่างน้อย๑๐๐๐๐ต้น...