ความเห็น 3051042

๒๒ เมษายน วันคุ้มครองโลก

เขียนเมื่อ 

มีต้นไม้มาฝาก..เจ้าค่ะ..ต้นไม้นี้..ประมาณสามคนโอบ..เจ้าค่ะ

คนเกิดคน..ปลูกต้นไม้..อย่างน้อยร้อยต้น..คนตายคน..ปลูกต้นไม้อย่างน้อย๑๐๐๐๐ต้น...