ก้าวใหม่ กับงานปฐมภูมิเขตเมือง ตอนที่ 4 say Hi ! อสม.เขตเมือง

ณ สถานการณ์การเปลี่ยนแปลง การทำงานเชิงรุกในพื้นที่เขตเมือง สิ่งแรกที่เราเลือกจะทำคือทำความรู้จัก และสร้างสัมพันธภาพกับ อสม . แต่ละ ชุมชน เราเลือกวิธีการทำความรู้จัก อสม ผ่านกระบวนการคัดกรอง ตรวจสุขภาพให้ อสม.ในชุมชนนั้นๆ ทบทวนความรู้ ฝึกปฏิบัติ เรียนรู้ซึ่งกันและกัน "อสม.รู้จักเรา เรารู้จัก อสม." ชุมชนไหนสะดวกตอนเย็น เราไปเย็น ชุมชนไหน สะดวก วันหยุด เราไปวันหยุด และจัดรูปแบบเป็นฐานการเรียนรู้ แบบกลุ่มเล็กๆ เรียกว่า จับมือกันทำเลยทีเดียว บรรยากาศ Say Hi! ของพวกเรา ไม่ได้ตั้งความหวังว่าหลังจากนี้ อสม เขตเมือง จะคัดกรองเบาหวาน ความดันโลหิต คนในชุมชนได้ทันที เราตั้งความหวังว่า อย่างน้อย อสม ต้องดูแลสุขภาพตัวเองและคนในครอบครัวได้ก่อน และความหวังที่มากกว่านั้นคือ "อสม. รู้จักเรา เรารู้จัก อสม."

ขอชื่นชม น้องๆ ทีมงานเวชศาสตร์ครอบครัว ทีเต็มที่กับภารกิจ และขอขอบคุณผู้นำชุมชนที่อำนวยความสะดวกจัดหาสถานที่ และประสานงาน กับ อสม.เข้าร่วมภารกิจในครั้งนี้. Nice to meet You!!

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ตึกเขียวดอทคอมความเห็น (0)