160411-1 ศัพท์ ที่มักสับสนในการใช้ ชุด S – Search & seek

Nathavuth
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ศัพท์อังกฤษ

การใช้ภาษาอังกฤษ ที่ถือว่าถูกต้องในที่นี้ อ้างอิงตามมาตรฐานของภาษา


Search (CCD) อธิบายว่า ใช้ให้เป็นได้ ทั้ง กริยา และ นาม

เมื่อเป็น กริยา ถ้า search สถานที่หรือบุคคล หมายถึง

การตรวจพิจารณาสิ่งนั้นอย่างละเอียดรอบด้าน เพราะพยายามค้นหาบางสิ่ง

Police searched the building and found weapons.

He stood with his arms outstretched while the guard searched him.

ข้อควรระวัง: เมื่อพยายาม find บางสิ่ง อาจกล่าวได้ว่า

‘คุณ search for it’ แต่ตามปกติควรกล่าวว่า ‘คุณ look for it’

“He’s looking for his keys.

เมื่อใช้เป็น นาม เป็นความพยายามที่จะ find บางสิ่งหรือบางคน ด้วยการมองหาอย่างรอบคอบ

I found the keys after a long search.

The search for survivors of the earthquake continues.

Seek กริยา (Seek, sought, sought, seeking)

ถ้า seek บางสิ่ง เช่น help, advice หรือวิธีการแก้ปัญหา

หมายถึง พยายามทำให้ได้มา

I was seeking the help of someone who spoke French.

Always seek professional legal advice before entering into any agreement.

การใช้ seek ส่วนมาก ในงานเขียน และไม่มีการใช้ในการสนทนาตามปกติ

แทนที่ด้วย ‘try to get it’ หรือ ‘try to find it’

I tried to get their support for a trade union.

They tried to find other work.

ในการใช้ภาษา English ปัจจุบัน

ไม่ควรกล่าวว่า บางคน seek บุคคลหรือสิ่งของ

ควรใช้ว่าพวกเขา look for บุคคลหรือสิ่งของ นั้น


ดูคำย่อที่ #601860


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ENGLISH R thru Zความเห็น (0)