อริยสัจ๔ฉบับถาง

อริยสัจ๔ฉบับถาง

สุข สมุหทัย นิโรธ มรรค ...คือเปลี่ยนทุกข์เป็นสุข ทุกข์ไม่น่ากลัวนัก มันดับได้ในตัวมันเองอยู่แล้ว สุขนี่สิน่าเป็นห่วง เป็นเหตุให้รบกันทั่วโลกเพราะแสวงหาสุข

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สะกิดกวน...ชวนแหกค่าย----->สู่แดนใหม่...ไตเสรีความเห็น (0)