อบรมครู กศน. กลุ่มโซนกรุงธนเหนือ :เรื่องโครงการเทคนิคการสอนสู่ครูมืออาชีพ (2)

การอบรมครูแบบ Active Learning

ในตอนเช้าวันที่ 5 เมษายน 2559 ผู้เขียนยังอยู่ที่ณ สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา (สคบศ.) ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ตอนเช้าให้คุณครู กศน สอนตามที่ออกแบบการสอนไว้โดยมีเนื้อหาการอบรมดังต่อไปนี้

วันอังคารที่ 5 เมษายน 2559

07.00-08.30 น. รับประทานอาหารเช้า

08.30-09.00 น. สรุปผลการเรียนรู้ในบทเรียนที่ผ่านมา

09.00-10.30 น. เทคนิคการสอนแนวใหม่

1. เทคนิคการสอนแบบทำงานรับผิดชอบร่วมกัน

2. เทคนิคการสอนแบบระดมพลังสมอง

10.30-10.45 น. รับประทานอาหารว่าง

10.15-12.00 น. เทคนิคการสอนแนวใหม่ (ต่อ)

3. วิธีการสอนโดยการลงมือปฏิบัติ

4. การจัดการเรียนรู้แบบใช้โครงงานเป็นฐาน


12.00-13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน

13.00-15.00 น. การจัดทำแผนการสอนแบบบูรณาการ

15.00-15.15 น. รับประทานอาหารว่าง

15.15-17.30 น. การจัดทำแผนการสอนแบบบูรณาการ (ต่อ)

17.300-19.00 น. รับประทานอาหารเย็น


ดังนั้นกิจกรรมวันนี้ต่อเนื่องมาจากเมื่อวาน คุณครูออกแบบแผนการสอนตามของ กศน เรียกว่า ONIE Model เมื่อครูออกมาสอนก็ให้ช่วยกันวิพากษ์ว่าแผนการสอนเป็นอย่างไร

ส่วนใหญ่คุณครูสอนได้ดีทีเดียว พยายามไม่ให้ครูสอนแบบบรรยายให้คุษณครูสอนแบบมีกิจกรรม ผู้เรียนมีส่วนร่วมหลายทีมมีการสอนที่ตรงประเด็นเช่นเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง

นอกจากนี้ยังมีการใช้สื่อเทคโนโลยีประกอบการสอน โดยใช้ Power point และสื่อต่างๆ นอกจากนี้บางทีมยังใช้ละครประกอบการสอนด้วย คุณครูใช้สื่อการสอนได้อย่างเหมาะสมทีเดียว

หลังจากที่ผู้เขียนบรรยายเรื่อง 1. เทคนิคการสอนแบบทำงานรับผิดชอบร่วมกัน 2. เทคนิคการสอนแบบระดมพลังสมอง 3. วิธีการสอนโดยการลงมือปฏิบัติและ4. การจัดการเรียนรู้แบบใช้โครงงานเป็นฐาน ได้ให้ผู้เรียนเรียนรู้แบบบูรณาการ โดยทดลองสอนให้คุณครู กศน ทั้งหมดดูให้คุณครูมีส่วนร่วมโดยเป้นนักศึกษา


คุณครูร่วมทำกิจกรรมได้ดีมาก แถมยังสนุกสนานกับกิจกรรม จนผู้เขียนคิดว่าวัยแบบนี้ไม่น่าทำได้ 555

ครู กศน แสดงละครจากเรื่องที่อ่านได้อย่างถูกต้อง แถมแสดงได้ดีจนทุกๆคนปรบมือให้

กิจกรรมการอ่านที่บูรณาการภาษาไทยและภาษาอังกฤษ นอกจากนี้ยังสรุปเรื่องที่อ่านโดยใช้บทละครด้วย ตอนเย็นทางทีมงานเลี้ยงข้าวเย็น ท่านรองผู้อำนวยการ สุพรพรรณ นาคปานเอี่ยม รองผู้อำนวยการ กศน กรุงเทพฯ มาดูแลพวกเราชาว กศน เป็นอย่างดี


มีการร้องเพลงและเต้นรำด้วย คุณครูและทีมงานชวนผู้เขียนร้องเพลง แต่ผู้เขียนไม่ได้ร้อง เจ้ากล้วยไข่ร้องเพลงแทนผู้เขียน เลยรอดไป แต่ที่สนุกคือทางทีมงานชวนผู้เขียนไปเต้น ผู้เขียนไม่ได้เต้นนาน แต่ด้วยจิตวิญญาณของวิทยากรกระบวนการทำได้หลายอย่าง ลองไปดูใน video นะครับ 555 ห้ามทึ่งด้วย 555 ขอบคุณมากครับที่เข้ามาอ่าน...

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน khajit's blogความเห็น (10)

เขียนเมื่อ 

อั้ยยะ ... เก่งจัง อายุเป็นแค่ตัวเลขจริง ๆ

ตั้ง ๒๓ แน่ะ ๕ ๕ ๕ ๕

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณคุณหมอธิมาก

วิทยากรกระบวนการทำอะไรได้หลายอย่างมาก

5555

เขียนเมื่อ 

สงกรานต์ไปสนุกสนานที่ไหนจ๊ะน้องขจิต

มาทักทายคนทำงานจ้าา

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณพี่ครูมะเดื่อ

สงกรานต์ไม่ได้ไปไหนครับ

ทำงานๆๆ

นายฐานพงศ์ มุจลินทร์
IP: xxx.158.165.146
เขียนเมื่อ 

อาจารย์ขจิต เก่งตลอดคับ สู้งานตลอด ทึ่งมากคับ ขอให้มีความสุขกับงานต่อไปนะคับ พี่ฐา

สวัสดีปีใหม่ ไทยครับ อาจารย์ขจิต ครับ

ระลึกถึงเสมอนะครับ

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณพี่ฐามากครับ

ขอให้พี่ฐากับทีมงาน

มีความสุขกับการทำงานเช่นกันครับ

เขียนเมื่อ 

ขอบพระคุณพี่ใหญ่มากครับ

ทีมงานครบเลยนะครับ

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณพี่แสงแห่งความดีมากครับ

ขอให้พี่แสงและครอบครัว

มีความสุขมากๆนะครับ