72 ปี พระเทพญาณมหามุนี (หลวงพ่อธัมมชโย) - ตอนที่ 2


12. โครงการอบรมธรรมทายาทและอุปสมบทหมู่ภาคฤดูร้อน ระดับอุดมศึกษา เริ่มขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2515 เพื่อสร้างคนให้เป็นบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรม โดยรับสมัครนิสิต นักศึกษาชายเข้ามาบรรพชาอุปสมบทในช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อน ระดับมัธยมศึกษา ใช้ชื่อว่ารุ่นมัชฌิมธรรมทายาท ระดับประถมศึกษาใช้ชื่อว่า รุ่นยุวธรรมทายาทครับ โดยโครงการจะเริ่มในเดือนเมษายนของทุกปีครับ สนใจสมัครบวชได้ที่ 02-8311234 นะครับ

13. อบรมธรรมทายาทหญิงภาคฤดูร้อน ระดับอุดมศึกษา สำหรับนิสิต นักศึกษาหญิง ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ใช้ชื่อว่า รุ่นมัชฌิมธรรมทายาทหญิงโครงการอบรมธรรมทายาทช่วยพัฒนาศีลธรรมและสร้างเยาวชนเก่งและดีให้แก่สังคมไทยเป็นจำนวนมาก นับรวมยอดระหว่างปี พ.ศ. 2515 จนถึงปัจจุบัน มีเยาวชนผ่านการอบรมไปแล้วนับแสนคน

14. โครงการสอบตอบปัญหาธรรมะทางก้าวหน้า เริ่มต้นครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2525 เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนตั้งแต่ระดับอนุบาลถึงระดับอุดมศึกษา ตลอดจนนักเรียนทหาร ตำรวจ รวมไปถึงครูอาจารย์ประจำวัน โครงการนี้ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานโล่รางวัลแก่ผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับประเทศเป็นประจำทุกปี และได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดียิ่งจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เพราะทุกฝ่ายต่างก็ตระหนักดีว่า หากเยาวชนเป็นคนดี โลกนี้ก็จะดีตามไปด้วย ทำให้ในปัจจุบันมีเยาวชนเข้าร่วมโครงการปีละประมาณ 7,000,000 คน ตลอดระยะเวลา 20 กว่าปีที่ผ่านมา โครงการนี้ได้ช่วยปลูกฝังศีลธรรมลงในจิตใจของเยาวชนไทยไปแล้วนับ 10 ล้านคน เมื่อเดือนเมษายน พ.ศ. 2543 โครงการนี้ ได้เป็นหนึ่งในโครงการสร้างวัฒนธรรมสันติภาพและความไม่รุนแรง (Culture of Peace and Non-violence) ขององค์การยูเนสโก (UNESCO)

15. โครงการเด็กดี V-Star เพื่อฟื้นฟูศีลธรรมโลก สร้างเยาวชนต้นแบบด้านศีลธรรม หรือดาวแห่งความดี V-Star (The Virtuous Star) โครงการเด็กดี V-Star เป็นโครงการปลูกฝังศีลธรรมลงในจิตใจของเยาวชน เพื่อบ่มเพาะคุณธรรมให้มีนิสัยรับผิดชอบต่อตนเองและส่วนรวม จะได้เป็นคนเก่งและดี ที่เป็นอนาคตและความหวังของครอบครัว สังคม ประเทศชาติ และเพื่อปูพื้นฐานไปสู่การเป็นเยาวชนต้นแบบทางศีลธรรมของโลกในอนาคต โดยมีเยาวชนผ่านโครงการนี้ไปแล้วเกือบ 8 ล้านคน

16. โครงการอบรมพนักงานองค์กรทั้งภาครัฐและภาคเอกชน

17. โครงการบรรพชาสามเณรแก้ว เพื่ออัญเชิญ “พระบรมพุทธเจ้า” ประดิษฐาน ณ มหาธรรมกายเจดีย์ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2541

18. โครงการบวชอุบาสิกาแก้ว กว่า 140,000 คน ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถวันที่ 7-9 สิงหาคม พ.ศ. 2541

19. โครงการบวชอุบาสกแก้ว กว่า 200,000 คน ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วันที่ 29-31 มกราคม พ.ศ. 2542

20. โครงการบวชอุบาสิกาแก้วหน่ออ่อน 100,000 500,000 และ 1,000,000 คน จัดขึ้นระหว่างวันที่ 8 - 15 มีนาคม พ.ศ. 2553 เพื่อเปิดโอกาสแก่สตรี ซึ่งเป็นเพศที่ให้ชีวิตแก่มวลมนุษยชาติได้บวชสร้างความดี และเพื่อปลูกฝังศีลธรรมรวมทั้งอุดมการณ์พระพุทธศาสนาเข้าไปในใจของสตรี ซึ่งจะมีผลต่อความมั่นคงของพระพุทธศาสนา และจะช่วยพัฒนาศีลธรรมโลกให้รุ่งเรืองสืบต่อไป โครงการบวชอุบาสิกาแก้วได้รับการตอบรับจากสตรีไทยทั้งแผ่นดินอย่างดียิ่ง คณะผู้จัดงานจึงได้จัดโครงการขึ้นเป็นครั้งที่ 2 โดยรับสมัครผู้บวชถึง 500,000 คน เข้าอบรมระหว่างวันที่ 16 - 29 เมษายน พ.ศ. 2553 ครับ

21. โครงการอบรมธรรมทายาทรุ่นนานาชาติ เริ่มโครงการเมื่อปี พ.ศ. 2546 ในปี พ.ศ. 2552 ได้จัดขึ้นเป็นรุ่นที่ 7 โดยรุ่นนี้ มีชาวต่างชาติ 83 คน จาก 16 ประเทศ รวมทั้งชาวไทยที่อาศัยอยู่ในต่างประเทศเข้ารับการอบรม ภาษาที่ใช้ในการอบรมมี 2 ภาษา คือ ภาษาจีนและภาษาอังกฤษ บรรพชาอุปสมบทที่วัดพระธรรมกาย

22. โครงการสอบตอบปัญหาศีลธรรมเพื่อสันติภาพโลก หรือ World Peace Ethics Contest (World-PEC) การสอบ World-PEC จัดขึ้นพร้อมกันในประเทศต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนทั่วโลกมีโอกาสศึกษาธรรมะ จะได้มีหลักในการดำเนินชีวิตที่ถูกต้อง ทำให้ครอบครัวอบอุ่นมากขึ้น ช่วยลดปัญหาสังคมซึ่งจะช่วยนำพาโลกของเราให้สงบร่มเย็น เป็นทางมาแห่งสันติภาพโลกที่แท้จริง ครั้งที่ 1 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2550 ครั้งที่ 2 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2551 ครั้งที่ 3 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2552 ครั้งนี้ มีผู้เข้าสอบ 72 เชื้อชาติจากทั่วโลก ออกข้อสอบ 13 ภาษา พิธีมอบโล่รางวัลแก่ผู้ชนะเลิศทุกประเภทจัดขึ้น ณ วัดพระธรรมกายในวันมาฆบูชา (โครงการนี้จัดขึ้นสำหรับชาวไทยในประเทศไทยด้วย)

หมายเลขบันทึก: 604693เขียนเมื่อ 8 เมษายน 2016 08:57 น. ()แก้ไขเมื่อ 8 เมษายน 2016 08:57 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

 เพิ่มความเห็น
สงวนลิขสิทธิ์ © 2005-2021 บจก. ปิยะวัฒนา และผู้เขียนเนื้อหาทุกท่าน
ขอแนะนำ ClassStart ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี