ปลูกพืชที่ร่อง

ปลูกพืชที่ร่อง

การปลูกผัก พืชไร่วันนี้นิยมยกร่องแล้วปลูกที่ยอดร่อง ฉันขอเสนอว่าให้ปลูกที่ก้นร่องซึ่งจะมีข้อดีหลายประการเช่น ๑.การรดน้ำจะทำให้น้ำซึมไหลลงร่อง ลงราก ไม่ใช่ลงร่องแล้วไหลหนีหายแบบการปลูกบนร่อง ๒. ฝนตกลงมาก็เช่นเดียวกับ ๑ ๓. การรดน้ำสามารถกระทำได้ที่หัวร่องวันคู่ และท้ายร่องวันคี่ โดยรดเป็นท่อน้ำให้มันไหลไปตามร่องไม่ต้องเดินรดเดินพรมไปทั้งร่องให้เหนื่อยยาก นอกจากประหยัดแรงงานแล้วน้ำยังซืมลึก ทำให้รากลึก พืชแข็งแรง ๔.ประหยัดน้ำ ลดการระเหยทิ้ง

.

ทดลองดูสิ นี่จะเป็นการปฏิวัติเกษตรกรรมโลกเลยนะ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สะกิดกวน...ชวนแหกค่าย----->สู่แดนใหม่...ไตเสรีความเห็น (0)