ชีวิตที่พอเพียง 2630. แสงส่องใจ


หนังสือเล่มเล็ก แสงส่องใจ (๒๕๐๔) โดยสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก จัดพิมพ์โดยกลุ่มฟ้าใสโลกสวย เนื่องในงานวัดลอยฟ้า ญาณสังวร ๑๐๑ จิตตนคร ๓ - ๗ เมษายน ๒๕๕๗ อ่านแล้วใจสว่างและสงบ มีคนนำมาเผยแพร่ทางเน็ต ที่นี่


โปรดสังเกตว่า ท่านเน้นการ “ฝึกเป็นประจำ”วิจารณ์ พานิช

๒๖ ก.พ. ๕๙


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KMI Thailandความเห็น (0)