การรดน้ำพืชผักให้งามกว่าและประหยัดแรงงาน-น้ำกว่า

การรดน้ำพืชผักให้งามกว่าและประหยัดแรงงาน-น้ำกว่า

คือการรดน้ำพืช ๔ วันครั้งโดยรดหนักที่โคน แทนการรดทุกวันแบบพรมที่ใบ แบบหลังนี้มีผลเสียหลายอย่างเช่น ๑. น้ำเกาะใบทำให้ระเหยออกไปเสียหมด ๒.น้ำเกาะใบทำให้สะท้อนแสงแดดออก ทำให้สูญเสียการสังเคราะห์แสง ๓. น้ำไหลออกไปรอบโคนต้นที่หน้าดินตื้น ทำให้ระเหยออกสู่อากาศเสียหมด ไม่ลงไปที่ราก แต่การประการแรก ตรงข้ามหมดเลย ทดลองดูแล้วได้ผลดีมาก แถมประหยัดแรงงานการรดได้ ๔ เท่า

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สะกิดกวน...ชวนแหกค่าย----->สู่แดนใหม่...ไตเสรีความเห็น (0)