ปี 2016 ถึงเวลาเลิก การประเมินผลแบบเดิม

การประเมินผลงานแบบเดิม ไม่เหมาะที่จะใช้อีกต่อไป ..ต้องพิจารณา Feedback-centric หรือ Agile PMต้องยอมรับความจริง ว่า พัฒนาการของ

"การประเมินผลงาน" มีพัฒนาการที่ไม่เร็วนัก นับตั้งแต่ การปรับปัจจัยการประเมินผลงาน ตามปริมาณงาน มาสู่ ความสามารถ (Competency) แล้วเปบี่ยนสิธีการประเมินแบบ Top down หรือ 1-2 มิติ มาสู่ 3 มิติ หรือ 360องศา ถือเป็น กัาวใหม่ในเรื่องการประเมินผลงาน

หลังจากนั้นไม่นาน การประเมินผลงาน เชื่อมโยงกับ กลยุทธธุรกิจ จึงคิด นำBSC +KPIs ของการปฏิบัติงาน หรือ MBO+KPIs ทำให้ ปรับแนวคิด การประเทินผลงานเป็น การจัดการผลงาน และเชื่อมโยง "Force ranking " กับ "Rating" หรือพูดง่าย ๆ คือ ผลงานกับค่าตอบแทน มาคุยพร้อมกัน ของไทยเรากลับนิยม Pay for Performance ทำให้เกิดปัญหา คนเก่ง ๆ ไม่อยากอยู่ ขาดความร่วมมือในการทำงาน และทำงานเป็นทีมไม่ได้

ทั้งหมดนี้จึงนำไปสู่ การจัดการผลงานแนวใหม่ ที่เลิกระบบเก่า

แล้วก้าวมาสู่ "The New PM" เช่น Strength -based assessment , Feedback-centric , Agile PM----------------------------------------------

ดร.ดนัย เทียนพุฒ

ที่ปรึกษาและนักวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ

รางวัลนักทรัพยากรมนุษย์ดีเด่นแห่งประเทศไทย ปี 2552 ประเภทนักวิชาการและที่ปรึกษา

กรรมการบริหารหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลสำหรับผู้บริหารระดับกลาง สถาบันพระปกเกล้า

www.drdanai.blogspot.com

www.facebook.com/Innovation.th

โทร 0818338505

email: [email protected]

Line ID: thailand081


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Business & HR -KMความเห็น (0)